Schade door geïnfiltreerd regenwater is niet gedekt

Als er waterschade ontstaat door water dat uit een infiltratiebekken voor regenwater sijpelt, dan is dat niet gedekt op de opstalverzekering. Het binnendringende water is namelijk te beschouwen als grondwater en die schade is uitgesloten.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Bij een verzekerde in de wijk is een rioolsysteem aangelegd, waarbij riool- en regenwater worden gescheiden. Er zijn daarbij negen ondergrondse infiltratiebekkens geplaatst om het regenwater op te vangen. Al snel blijkt dat het water uit een van de bekkens door de grond sijpelt naar de kelder van de verzekerde. Dat veroorzaakt bijna zesduizend euro schade. De verzekering weigert de schade te vergoeden, omdat het is veroorzaakt door grondwater. De verzekerde stapt daarop naar de Geschillencommissie.

Rioolwater

Bij de Geschillencommissie draait het om de vraag of de schade is ontstaan door water uit het riool of door grondwater. De verzekerde vindt het eerste. Het water is weliswaar niet uit de afvoerpijp of toilet gekomen, maar het gaat weldegelijk om rioolwater. Regenwater wordt via het riool naar het infiltratiebekken geleid. Door een ontwerpfout wordt er bij forse regenval extra water aan het grondwater toegevoegd. Het is dus geen grondwater, maar grondwater plus rioolwater.
Dit pleidooi kan de Geschillencommissie niet overtuigen. De Commissie kiest de kant van de verzekeraar die argumenteert dat vanwege het nieuwe systeem een hevige bui het grondwaterpeil laat stijgen. Het gaat dus om grondwater dat de kelder is binnengedrongen en dat is niet gedekt.

Bron: KIFID