Tussenpersoon betaalt voor slechte voorlichting

Als een tussenpersoon tekortschietende informatie geeft waardoor de verzekering schade niet dekt, kan de verzekerde die schade verhalen op de tussenpersoon.

Dat blijkt uit een niet-bindend advies van het Kifid. Een man kocht een Harley-Davidson voor 11.250 euro en een getaxeerde waarden van 13.200. Hij belde zijn tussenpersoon voor een verzekering en hij kreeg een polisblad met een verzekerde bedrag van 24.595 euro. Ook stuurde de tussenpersoon een mail dat motoren met een verzekerde waarde van meer dan 15.000 euro twee sloten en een goedgekeurd alarmsysteem moeten hebben. Enkele weken later werd de motor gestolen. De verzekeraar weigerde de schade te vergoeden omdat niet was voldaan aan de beveiligingseisen voor motoren met een waarde van meer dan 15.000 euro.

Niet deskundig

Bij de Geschillencommissie stelde de man dat de tussenpersoon hem onvolledig had geïnformeerd. De beveiligingseisen stonden niet op het polisblad. Ook lagen de aankoop- en de taxatiewaarde van zijn motor lager dan de grens van 15.000 euro. Hij dacht daarom dat de beveiligingseisen in de mail niet op zijn situatie van toepassing waren. Hij eiste daarom dat de tussenpersoon de schade zou vergoeden, die de verzekeraar had geweigerd. De tussenpersoon stelde dat de beveiligingseisen uitgebreid zijn besproken. Ook had de verzekerde de gegevens moeten controleren. Dan had hij gezien dat er een verzekerd bedrag was van 24.595 euro.

Verzekerde waarde

De Geschillencommissie is het met de verzekerde eens. Een verzekerde is niet deskundig, juist daarom schakelt hij een tussenpersoon in die hem duidelijk en volledig moet informeren. Bovendien draait het hier om de verzekerde waarde. Die is lager dan 15.000 euro, gezien de taxatie en het aankoopbedrag. Dat het verzekerd bedrag hoger is, doet er niet toe. Met verzekerd bedrag wordt meestal het hoogste bedrag van de schadevergoeding bedoeld. Ook ligt het niet voor de hand dat voor beveiligingseisen de cataloguswaarde gelden en niet de dagwaarde. Kortom, de tussenpersoon heeft de verzekerde niet goed geïnformeerd en daardoor heeft de verzekerde schade gelopen. De tussenpersoon moet die schade betalen.

Bron(nen):