Uitvaartverzorger krijgt betaald voor niets doen

Getty Images

Een verzekerde met een natura uitvaartverzekering die de uitvaart niet laat verzorgen door de aangewezen uitvaartverzorger van de verzekering, moet deze uitvaartverzorger toch een kwart van de inkoopsprijs betalen. De verzekering hoeft daardoor slechts driekwart van het verzekerde bedraguit te keren.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid. Eerder had de Geschillencommissie de uitvaartverzekering al in het geijk gesteld. In deze zaak had een consument bij Monuta voor zijn vrouw een uitgebreide naturauitvaartverzekering gesloten, waarbij Momuta t.z.t. de uitvaart verzorgt op de manier die in de voorwaarden staat. In de voorwaarden staat ook dat als de verzekerde kiest voor een andere uitvaartverzorger Monuta slechts 75 procent van de ´inkoopwaarde´ van de uitvaart zal vergoeden. 

Korting

Na het overlijden van zijn vrouw heeft de verzekerde gekozen voor een andere uitvaartverzorger. Monuta keerde daarop 75 procent uit. De verzekerde vond dat onacceptabel. Hij meende dat er sprake is van gedwongen winkelnering en hij wilde het volledige bedrag uitgekeerd. Hij stapte daarom naar de Geschillencommissie van het Kifid. 

Bij de Geschillencommissie stelde Monuta dat het niet onredelijk is te eisen dat zij zelf de uitvaart laat uitvoeren. Monuta krijgt namelijk korting, omdat zij een groot aantal uitvaarten laat verzorgen. Als een verzekerde zelf opdracht geeft voor een uitvaart kan Monuta geen korting realiseren en daarom is het redelijk een deel van het bedrag, 25 procent, niet uit te keren. 

De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep zijn het met deze redening eens. De naturauitvaartverzekering mag dus een deel van het verzekerd bedrag inhouden.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Kifid