Vaker beroep op zoekservice levensverzekeringen

Prijs zorgverzekering
Getty Images

Meer nabestaanden en organisaties doen een beroep op de Zoekservice Levensverzekeringen van het verbond van Verzekeraars. In zeven jaar tijd is het aantal aanvragen bijna vervijfvoudigd van 2.649 in 2017 tot 12.664 in 2023.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2022 is de grens van 10.000 aanvragen overschreden en in 2023 is dat verder gestegen naar 12.664, met in totaal 6.167 positieve hits. Met de Zoekservice Levensverzekeringen is het mogelijk te achterhalen of een overledene een levensverzekering had. Vorig jaar hebben 8.617 nabestaanden zo'n aanvraag ingediend. Ook is het mogelijk de Zoekservice te raadplegen als iemand nog in leven is en het niet duidelijk is of er een verzekering is afgesloten. Dat is vorig jaar 4.047 keer gebeurd.

Partners en/of kinderen van overledenen hebben in 2023 de meeste aanvragen ingediend: 4.340. Het Rijksvastgoedbedrijf, dat onbeheerde nalatenschappen afwikkelt, heeft vorig jaar 2.313 aanvragen ingediend.

Nabestaanden, partners en erfgenamen, maar ook gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf kunnen een aanvraag digitaal indienen bij het Verbond van Verzekeraars. De aanvraag wordt doorgestuurd naar alle deelnemende verzekeraars die in hun bestanden zoeken naar eventuele polissen.

Auteur