Verzekering tegen overstroming

Getty Images

De schade door de wateroverlast in Zuid-Limburg enkele maanden geleden was enorm. Het was een uitzonderlijke gebeurtenis, maar het valt niet uit te sluiten dat het opnieuw gebeurt. Woonhuisverzekeringen boden jarenlang geen dekking voor deze schade. Inmiddels doen enkele dat wel. Sinds 1 oktober biedt ook Nationale-Nederlanden een overstromingsdekking.

De overstromingsdekking van Nationale-Nederlanden geldt voor niet-primaire waterkeringen. De dekking geldt voor alle particuliere en zakelijke verzekeringen van Nationale-Nederlanden, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeringen en SNS Verzekeren. Schade aan een gebouw/woonhuis en inboedel door water is voortaan gedekt met uitzondering van schade door overstroming van primaire dijkringen en buitendijkse gebieden.

Andere verzekeraars
Nationale-Nederlanden voegt zich bij enkele andere verzekeraars. a.s.r. was de eerste Nederlandse verzekeraar die overstromingsdekking aanbood. Vanaf 1 januari 2020 kregen particuliere en zakelijke klanten automatisch een dekking voor waterschade als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering. De dekking geldt ook voor klanten van a.s.r.-dochter Ditzo. Sinds medio 2021 bieden ook Achmea-dochters Interpolis, Centraal Beheer en FBTO overstromingsdekking.

Primaire waterkeringen
De verzekeringen bieden geen dekking als een primaire waterkering het begeeft. Primaire waterkeringen beschermen tegen water uit de Noordzee, het IJsselmeer en de grote rivieren als de Rijn, Waal, IJssel en Maas. De primaire waterkeringen zijn opgenomen in de Waterwet. Alle andere waterkeringen zijn niet-primair. Dit zijn bijvoorbeeld keringen langs kanalen en regionale rivieren zoals de Geul en de Roer.

Overheid
Mocht er een overstroming plaatsvinden doordat een primaire waterkering het begeeft, dan kan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing worden verklaard. Particulieren en bedrijven kunnen dan een tegemoetkoming krijgen van de overheid in de geleden schade en de gemaakte kosten. Op basis van de Wts wordt nooit een volledige schadevergoeding toegekend en er zijn voorwaarden aan verbonden.

Bron: Consumentenbond, Verzekeraars.nl, ASRNederland en NationaleNederlanden

Auteur