Woekerpolisschikking SNS Reaal: hoe zit dat?

Als vierde grote verzekeraar heeft nu SNS Reaal een schikking in de woekerpolisaffaire getroffen: 320 miljoen. Wat betekent dit voor u als polishouder?

De schikking is gesloten tussen verzekeraar SNS Reaal enerzijds en twee stichtingen anderzijds, die consumenten vertegenwoordigen in de strijd tegen verzekeraars. Deze stichtingen zijn de Woekerpolis Claim en de Verliespolis. Die laatste wordt ondersteund door o.a. de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

SNS Reaal voert de merken SNS Bank, Reaal Verzekeringen, Zwitserleven en DBV. Deze verzekeraars hadden ook rechtsvoorgangers die inmiddels niet meer bestaan, zoals AXA Nederland en Winterthur. De schikking geldt ook voor polissen via deze bedrijven.

Wat moet ik doen om de schikking binnen te halen?

Niets. SNS Reaal zal u, op het eind van de looptijd, aanbieden alle ingehouden kosten op de beleggingen terug te geven die boven een bepaald maximum percentage komen.

U hebt dan de mogelijkheid de schikking te accepteren, of eventueel te weigeren, en verder te procederen.

Om in aanmerking te komen, hoeft u zich dus niet aan te melden bij de stichtingen, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

Wat houdt de schikking in?

Alle jaarlijks ingehouden kosten boven een bepaald maximum percentage van het kapitaal worden teruggegeven.

Wat dat maximum percentage is, hangt af van de polis. Polissen waarop een hoog gegarandeerd rendement werd geboden (meer dan 3%), mogen hogere kosten hebben dan andere polissen. En polissen met een lage inleg (minder dan € 1.200 per jaar bij aanvang van de polis) mogen ook hogere kosten hebben; dure polissen voor bijvoorbeeld hypotheken worden dus meer gecompenseerd. In onderstaand schema ziet u hoog de kosten mogen zijn.

Rendementsgarantie minder dan 3%

Rendementsgarantie 3% of meer

Aanvangspremie minder dan € 1200 per jaar of een koopsom van minder dan € 12.000.

2,85 %

3,30 %

Aanvangspremie € 1200 per jaar of meer of een koopsom van € 12.000 of meer.

2,45 %

2,90 %

Looptijd 30 jaar of langer, met aanvangspremie van €2000 per jaar of meer of een koopsom van €20.000 of meer

2,35%

2,7%

Alle kosten boven deze maxima worden aan het eind van de looptijd teruggegeven. Die kosten hebben als volgt effect op uw rendement: als het rendement 6 % is, en de kosten 3,5 %, dan houdt u dat jaar 2,5 % rendement over.

Er wordt ook een maximum gesteld aan de premie op de overlijdensrisicoverzekering.

Hoeveel euro's krijg ik dan terug?

U bent natuurlijk benieuwd hoeveel dit gaat opleveren. SNS Reaal heeft beloofd polishouders uiterlijk in het derde kwartaal 2010 op de hoogte te stellen van de consequenties voor de individuele polis. U krijgt dan te zien op hoeveel u compensatie u op dat moment recht zou hebben.

Het eindbedrag in de polis weet u pas, als de polis eindigt. De uiteindelijke opbrengst van de polis op de einddatum hangt af van het beleggingsrendement, dat nog onzeker is. Voor alle duidelijkheid: eventuele verliezen op de beleggingen worden niet gecompenseerd. Alleen de te hoge kosten over het resultaat van de beleggingen krijgt u terug.

In totaal is er een compensatiebedrag van € 320 miljoen beschikbaar voor 1,03 miljoen polissen. Dit bedrag groeit nog aan door rente en rendement. Op hoeveel schadevergoeding recht bestaat, kan per polishouder verschillen. Volgens SNS Reaal komt 40 procent in aanmerking voor compensatie. Zoals bij andere verzekeraars zal ook hier de compensatie enkele tientjes tot duizenden euro's bedragen per polis.

Wat als mijn polis al is afgelopen?

De regeling is ook van toepassing op de al beëindigde verzekeringen. Deze klanten moeten zichzelf melden bij SNS Reaal, zij worden niet automatisch gecompenseerd.

Moet ik de schikking aannemen?

Misschien hebt u het gevoel dat u voor meer geld getild ben, dan de schikking biedt. Waarschijnlijk zult u met het aannemen van de schikking moeten beloven dat u van verdere juridische stappen afziet. Moet u de schikking dan aanemen?

Om te beginnen: de keus om de schikking aan te nemen hoeft pas gemaakt te worden op het einde van de rit: als de polis afloopt.

Of de schikking dan goed genoeg is, is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Zoals wel vaker bij dit soort schikkingen, staan er langs de zijlijn direct advocaten en stichtingen die beweren dat ze nog meer kunnen binnenslepen dan de claim. Zij hebben een punt. De kostenpercentage van 2,45 % tot 3,5 % zijn nog steeds nogal hoog. Een gewoon beleggingsfonds doet het doorgaans voor zo'n 1,2%.

Er is overeenkomst tussen deze affaire en eerdere affaire: de aandelenleasezaak. Ook toen was er met de bank Dexia een schikking getroffen: de Duisenbergregeling. Maar advocaten en een stichting, genaamd Leaseproces, bleven volhouden dat er meer geld te halen was. Uiteindelijk koos 5% van de mensen ervoor om inderdaad door te procederen. Inderdaad heeft een aantal van hen inmiddels bij de Hoge Raad een veel betere deal gekregen dan de schikking.

Leaseproces is nu gereincarneerd als Consumentenclaim. Dezelfde advocaat Ger van Dijk zit er achter. Hij vindt 0,5% tot 1% kosten per jaar meer dan genoeg.

U kunt ervoor kiezen zich bij deze club aan te sluiten. Consumentenclaim onderzoekt uw zaak, rekent daarvoor onderzoekskosten, en neemt hem als ze kans op winst ziet aan op no cure, no pay-basis.

Houdt er wel rekening mee dat de procedure lang kan duren en dat u bij winst een flink percentage van het resultaat moet inleveren, vaak tussen de 15 en 25%. Daarnaast betaalt u de griffierechten zelf (tientjes tot honderden euro's) en, bij een verloren zaak, de proceskosten van de tegenpartij.

Er zijn ook advocaten die zich aanbieden voor processen. Zij werken doorgaans op uurtarief, en niet no cure, no pay. Dat uurtarief beloopt zeker wel € 200. U moet afvragen of u zich dat kunt veroorloven? En staat het in verhouding tot de mogelijke extra vergoeding die misschien zult krijgen? Als u een zeer groot verlies lijdt, zou dat kunnen.

Voor mensen die vinden dat ze te weinig krijgen, heeft SNS Reaal overigens ook nog een potje (€ 52,5 miljoen) voor schrijnende gevallen. Dit is voor de mensen die binnen de regels van de schikking toch nog heel veel betalen.

Wat betekent dit voor andere polissen?

Drie andere verzekeraars hebben nu schikkingen getroffen: Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Fortis. Hun schikkingen zijn grotendeels met elkaar vergelijkbaar. Met andere verzekeraars wordt door consumentenorganisaties onderhandeld. Eureko (Achmea) en Aegon zullen waarschijnlijk snel volgen.