Woonhuisverzekering dekt lopende kraan niet

Wie de keukenkraan vergeet dicht te draaien, kan de waterschade die daardoor ontstaat niet claimen op de woonhuisverzekering. Bij stromend water kun je waterschade verwachten en het is daardoor geen onzekere gebeurtenis.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Doordat een verzekerde vergat de keukenkraan dicht te draaien, liepen zijn keuken en woonkamer onder water. De verzekeraar weigerde de geclaimde schade van 1500 euro te vergoeden, omdat de problemen niet veroorzaakt waren door een onvoorziene breuk of defect aan de waterleiding. De echte oorzaak van het probleem is nalatig handelen van de verzekerde.

Zelf ziet de verzekerde dat anders. Het vergeten om een kraan dicht te draaien is geen opzet en roekeloosheid. Het is onopzettelijk handelen. Als de verzekeraar de dekking bij waterschade had willen beperken tot breuken en defecten, dan had de verzekeraar dat expliciet moeten vermelden in de polisvoorwaarden.

Normale omstandigheden

Bij de Geschillencommissie kreeg de verzekerde geen gelijk. Op grond van de voorwaarden moet er sprake zijn van een onzeker voorval om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dat betekent dat onder normale omstandigheden niet te verwachten is dat de schade zou ontstaan. In dit geval is aan die voorwaarde niet voldaan. Immers, onder normale omstandigheden is natuurlijk wel te verwachten dat er waterschade ontstaat als het water blijft stromen. Er is hier dus geen onzeker voorval en dus ook geen dekking. Wie de kraan open laat staan, draait zelf voor de schade op.