Zes procent meer klachten over verzekeraars

Er kwamen vorig jaar bijna 170 duizend klachten binnen over zorg-, schade- en levensverzekeringen. Dat is bijna 9 duizend meer dan in met het jaar ervoor, een stijging van zes procent.

Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het aantal klachten over zorgverzekeringen nam met 15 procent toe, klachten over schade- en levensverzekeringen namen iets af vergeleken met 2018. Bij de autoverzekeringen nam het aantal klachten toe met 15 procent. Bijna de helft van de klachten gaat over de dienstverlening gedurende de looptijd van de verzekering. Ook komen er veel klachten binnen over de afhandeling.

Afhandeling

Gemiddeld duurt de afhandeling van een klacht veertien dagen. Het langst duurt dit bij klachten over direct ingaand pensioen, terwijl klachten over de reisverzekering gemiddeld in negen dagen worden afgehandeld.