Voorbeeldbrief onterechte of foute incasso

brief
Getty Images

Veel betalingen aan bedrijven gaan via een automatische incasso. Heeft een bedrijf onterecht een bedrag van uw rekening afgeboekt? Dan kunt u binnen dertig dagen na afschrijving dit bedrag door uw bank laten terugboeken. Gebruik hiervoor onze gratis voorbeeldbrief.

Het laten terugboeken van een foutieve incasso wordt ook wel storneren genoemd.
Bij elektronisch bankieren doet u dit eenvoudig online. U kunt ook uw bank of giro bellen, of een brief sturen.

Download hier onze gratis voorbeeldbrief om een klacht in te dienen over de onterechte of foutieve incasso (binnen 30 dagen).

Is de terugboekingstermijn van drie maanden al verstreken dan kunt u een klacht indienen bij het bedrijf of de instelling dat de incasso deed. Krijgt u geen reactie of weigert het bedrijf het bedrag terug te betalen, dan kunt u voor terugboeking terecht bij uw eigen bank. Doet u dit wel binnen een jaar na afschrijving.

Is de klacht terecht (er is geen machtiging verstrekt of de machtiging is ongeldig) dan start uw bank een procedure.

Let op! De terugboektermijn van dertig dagen geldt niet voor een eenmalige incasso, een incasso voor een loterij of een incasso via ‘Mobiel Opwaarderen’ voor het opwaarderen van beltegoed.

Auteur 
  • Redactie