Voorbeeldbrief: eis compensatie voor een vertraagde vlucht

Vliegtuig
Getty Images

Heb je bij een vliegreis drie uur of meer vertraging opgelopen? Dan heb je recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Hoe hoog de vergoeding precies is, hangt af van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging. Gebruik daarbij deze voorbeeldbrief.

De laagste vergoeding van €250 kun je krijgen bij een vlucht tot 1500 kilometer en een vertraging bij aankomst van 3 uur of meer. Bij een vlucht van meer dan 3500 kilometer en een vertraging van meer dan 4 uur heb je recht op de hoogste vergoeding van €600. Je hoeft hiervoor geen vouchers te accepteren. Tijdens het wachten heb je ook recht op eten en drinken en eventueel een hotelovernachting. Krijg je daarvoor ter plekke geen vergoeding of vouchers, dan kun je de kosten achteraf terugvragen.

<Naam vliegtuigmaatschappij>

T.a.v. de directie

<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en plaats>  

<Plaats>, <verzenddatum>

Onderwerp: vergoeding na vertraging vlucht <vluchtnummer>Boekingsnummer: <boekingsnummer>

Geachte heer, mevrouw,

Op <datum> heb ik een vlucht geboekt van <vertrekplaats> naar <eindbestemming>. Deze vlucht met vluchtnummer <vlucht-nummer> had bij aankomst op de eindbestemming een vertraging van <aantal uren> uur. Op grond van Verordening 261/2004 heb ik recht op een vergoeding van € < …....> per persoon.

Servicekosten (optioneel)
Daarnaast heb ik recht op vergoeding van de door mij gemaakte kosten voor het eten en drinken van €< …....>. Een kopie van de bonnen heb ik bijgevoegd. 

Overmaken vergoeding
Ik verzoek u om het bedrag van €< …....> binnen 14 dagen na de datum van deze brief naar mij over te maken via bankrekening-nummer <bankrekeningnummer> t.n.v. <naam>.

Reageert u niet binnen 14 dagen? 
Dan overweeg ik vervolgstappen. De kosten die hieraan verbonden zijn verhaal ik bij u. Ik ga er voorzichtig vanuit dat het niet zover hoeft te komen.

Verzending van deze brief
Ik wil er zeker van zijn dat u deze brief ontvangt. Daarom stuur ik ’m u zowel per aangetekende post als per gewone post en e-mail. Uw betaling zie ik graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

<Handtekening> 
<Naam> 
<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en woonplaats>  

Bijlage: kopie bonnen eten en drinken

Auteur