Voorbeeldbrief: eis reparatie of vervanging van een slecht product

Ruzie over een laptop in een cafe oudere man
Getty Images

Heb je een aankoop gedaan die niet aan je verwachtingen voldoet? Is de koelkast na verloop van tijd gaan brommen of laadt de accu van je elektrische fiets niet meer op bijvoorbeeld? Gaat de verkoper niet in op je vraag om reparatie of vervanging? Dan kun je deze brief sturen.

Eerst kun je de leverancier vragen om reparatie of vervanging. Wettelijk heb je altijd een jaar garantie (bij producten die zijn gekocht vanaf 27 april 2022, daarvoor was het een halfjaar). De verkoper of fabrikant kan deze garantieperiode verlengen of je kunt zelf garantie bijkopen. Maar ook nadat de garantie-periode is verstreken, kun je nog rechten hebben. 

Dat ligt aan de verwachte levensduur van het product. Een fietsaccu bijvoorbeeld moet wel vijf jaar mee kunnen, bij normaal gebruik. De verwachte levensduur hangt ook samen met de kwaliteit en de prijs die je voor het product hebt betaald. Gaat de verkoper niet in op je vraag om reparatie of vervanging? Dan kun je deze brief sturen:

<Naam verkoper> 

T.a.v. de directie

<Straatnaam en huisnummer>

<Postcode en plaats> 

<Plaats>, 

<verzenddatum> 

Onderwerp: ingebrekestelling defect product 

Geachte <heer/mevrouw> <Achternaam>, 

Op <datum> kocht ik bij u een <merk, type><product>. 

Helaas vertoont dit product een gebrek en heeft het niet alle eigenschappen om het normaal te gebruiken. Ik heb de volgende klachten: <opsomming klachten>. 

Laatste mogelijkheid voor reparatie of vervanging
Ik heb u gevraagd <het product> te repareren of te vervangen. Dat is niet gebeurd. Ik bied u een laatste mogelijkheid om de gebreken op te lossen. Ik verzoek u vriendelijk <het product> alsnog binnen twee weken na dagtekening van deze brief te repareren of te vervangen. 

Kunt of wilt u dat niet doen? Dan vraag ik u binnen twee weken een ander <product> te leveren dat wél voldoet aan de eisen van normaal gebruik. 

Eventuele vervolgstappen
Als ik binnen deze twee weken niets van u verneem, overweeg ik vervolgstappen. De kosten die hieraan verbonden zijn verhaal ik op u. Ik ga er voorzichtig vanuit dat het niet zover hoeft te komen.  Verzending van deze briefIk wil er zeker van zijn dat u deze brief ontvangt. Daarom stuur ik ’m u zowel per aangetekende post als per gewone post en e-mail. Ik kijk uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

<Handtekening> 

<Voornaam en achternaam>

<Straatnaam en huisnummer>

<Postcode en plaats>

Auteur