Voorbeeldbrief: eis geld terug bij een faillissement

Voorbeeldbrief
Getty Images

Heb je een aanbetaling gedaan voor een product en wordt het niet geleverd? Dan vraag je natuurlijk eerst het product alsnog te leveren. Is het bedrijf failliet en krijg je het product niet? Dan wil je je geld terug. Gebruik daarbij deze voorbeeldbrief.

Het is niet zeker of dit zal lukken. Bij een faillissement zijn er regels die bepalen welke schuldeisers als eerste hun geld krijgen. Consumenten sluiten achteraan. Toch is het verstandig bij de curator aan te geven dat het failliete bedrijf bij u in het krijt staat. De curator handelt alle financiën af en inventariseert het vermogen en de schulden. Op Insolventies.rechtspraak.nl kun je opzoeken welke curator het faillissement afhandelt.  Via www.faillissementsdossier.nl kun je het verloop van het faillissement volgen.

<Naam curator>  
<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en plaats>  

<Plaats>, 
<verzenddatum>

Onderwerp: schuldeiser in faillissement <naam failliet bedrijf>

Geachte <naam curator>,

Op <datum> heb ik bij <failliet bedrijf> een <product> besteld. Voor deze bestelling heb ik een aanbetaling gedaan van €<……>. In de bijlage vindt u een kopie van de overeenkomst en het betalingsbewijs.  

Laatste kans tot levering
Ik heb <bedrijf> meerdere keren gevraagd <product> te leveren. Dat is nog steeds niet gebeurd.Bij deze stel ik <bedrijf> in gebreke en geef ik hem een laatste kans om mij <product> te sturen. Ik verzoek hem dit binnen twee weken na dagtekening van deze brief te doen.  

Geen levering mogelijk?
Heb ik <product> binnen twee weken niet ontvangen? Dan ontbind ik de koopovereenkomst en vraag ik u mijn aanbetaalde bedrag à €<…….> op de lijst van erkende schuldeisers te zetten.

Verzending van deze brief
Ik wil er zeker van zijn dat u deze brief ontvangt. Daarom stuur ik ’m u zowel per aangetekende post als per gewone post en e-mail. Uw reactie zie ik graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

<Handtekening>  
<Naam> 
<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en woonplaats>

Bijlagen: kopie overeenkomst en betalingsbewijs

Auteur