Bezwaar verkeersboete: binnen zes weken

Getty Images

Wie het oneens is met een verkeersboete, kan binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de officier van justitie.

De termijn daarvoor start de dag na het versturen van de beschikking. Stuur een kopie van de boete mee en geef aan of u uw grieven ook mondeling wil toelichten.

Op de boetebeschikking staat overigens ook precies hoe, waar en wanneer bezwaar kan worden gemaakt.

Gaat u in beroep dan hoeft de boete (nog) niet te worden betaald.

Kantonrechter

De officier heeft zestien weken om te reageren, een termijn die met acht weken kan worden verlengd. Wijst hij het bezwaar af dan kunt u naar de kantonrechter. Ook hiervoor heeft u zes weken. Een advocaat is niet vereist, u kunt uw beroep zelf mondeling of schriftelijk toelichten.

Wel moet u een borg storten ter hoogte van de boete. U ontvangt hiervoor een acceptgiro. Krijgt u gelijk dan wordt uw borg teruggestort, anders betaalt de rechtbank deze door aan het CJIB.

Bent u het nog steeds oneens met de boete dan resteert beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden. Wel moet de boete tenminste €70 bedragen.

Boven 30km te hard: strafrecht van toepassing

Overigens geldt al het bovenstaande voor snelheidsovertredingen tot 30 kilometer per uur (binnen de bebouwde kom) en 40 kilometer (buiten de bebouwde kom) te hard.

Boven deze limieten geldt niet meer het bestuursrecht, maar het strafrecht. U ontvangt een transactievoorstel van justitie. Betaalt u dit bedrag binnen de gestelde termijn dan hoeft u niet meer voor de rechter te verschijnen.

Voor wie moeite heeft met het schrijven van een bezwaarschrift zijn op internet voorbeeldteksten te vinden.

Een van de sites die hulp kunnen bieden is flitsservice.nl.

Auteur