Dit moet u weten over de WW

Een werkloosheidsuitkering - u hoopt er nooit een beroep op te hoeven doen, maar helaas heeft u dat niet altijd zelf in de hand. Plus Online helpt u met de belangrijkste vragen én antwoorden over de WW.

De Werkloosheidswet (WW) werd in 1949 onder leiding van Willem -vadertje- Drees ingevoerd. In de loop der jaren is de wet steeds bijgeschaafd en inmiddels bestaat de WW alweer bijna zeventig jaar: menigeen is Drees daar nog altijd dankbaar voor. Verantwoordelijk voor de administratie en uitbetaling van de WW is het UWV, de uitvoerder werknemersverzekeringen.

Heb ik recht op WW?

De WW is bedoeld voor iedereen die in loondienst is en buiten eigen schuld werkloos wordt. Hebt u zelf uw ontslag ingediend, dan heeft u meestal geen recht op WW. Datzelfde geldt als u ten tijde van het ontslag de AOW-leeftijd al heeft bereikt of met onbetaald verlof bent.

WW bij werktijdverkorting en kleine contracten

Voor een WW-uitkering hoeft u niet ‘fulltime’ werkloos te zijn. U hebt ook recht op WW als u vijf of meer uur van uw werkweek kwijtraakt en daarover ook geen loon meer ontvangt - de zogeheten werktijdverkorting. Telt uw werkweek gemiddeld minder dan 10 uur, dan hebt u recht op WW als u minimaal de helft van die uren én het loon over die uren kwijtraakt.

Arbeidsverleden

In de laatste 36 weken vóór u werkloos werd, moet u minstens 26 weken gewerkt hebben. Voor mensen die in die periode ziek waren, of zwangerschaps- en bevallingsverlof hadden dan wel met onbetaald verlof waren, geldt dat het UWV verder teruggaat in het arbeidsverleden. Dat geldt ook voor mensen die enige tijd als zelfstandige hebben gewerkt.

Wanneer vraag ik WW aan?

Als u weet dat u ontslagen gaat worden, kunt u vanaf één week voorafgaand aan de eerste dag van werkloosheid online een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV heeft ook een Stappenplan  gemaakt, zodat u zeker weet dat u geen zaken vergeet. Vraag uw uitkering niet later dan een week ná uw eerste dag van werkloosheid aan, anders ontvangt u (tijdelijk) een lagere uitkering. Voor het aanvragen van een WW-uitkering heeft u een DigiD-code nodig.

Kan ik een voorschot op mijn WW-uitkering ontvangen?

Als u als gevolg van uw werkloosheid financiële problemen verwacht, kunt u bij het UWV eenmalig een voorschot op de eerste WW-uitkering aanvragen. Dit voorschot is lager dan uw daadwerkelijke WW-uitkering en wordt vanzelfsprekend ook weer verrekend op het moment dat het UWV uw eerste uitkering overmaakt.

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Hoe lang u recht hebt op een WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Het UWV werkt met een zogeheten wekeneis en een jareneis. Aan de wekeneis voldoet u als u in de laatste 36 weken voor uw werkloosheid minstens in 26 weken hebt gewerkt. Het aantal gewerkte uren in die periode is niet van belang. Conform de wekeneis heeft u recht op een basisuitkering van 3 maanden.

Als u in de laatste 5 kalenderjaren voor uw werkloosheid tenminste 4 kalenderjaren hebt gewerkt, dan treedt de jareneis in werking. Het aantal gewerkte uren in die 4 kalenderjaren is hierbij wél van belang.

Via de website van het UWV kunt u zelf kijken hoe uw arbeidsverleden is opgebouwd en wat daarbij uw rechten zijn. Ook vindt u hier diverse rekenvoorbeelden.

Welke plichten heb ik als ik een WW-uitkering ontvang?

Op het moment dat het UWV constateert dat u niet aan de plichten voldoet, kan dat direct gevolgen hebben voor uw uitkering. Houd daarom uw persoonlijke online dossier op de website van het UWV altijd scherp in de gaten en houd u aan de volgende voorwaarden.

Welke rechten heb ik als ik een WW-uitkering ontvang?

Natuurlijk heeft u ook rechten als u een WW-uitkering ontvangt. Zo mag u uw dossier altijd inzien en mag u iemand meenemen als u een afspraak heeft bij de UWV-adviseur. Gesprekken met het UWV mag u ook altijd opnemen (beeldopnamen uitgezonderd). Verder heeft u recht op een reiskostenvergoeding als u een afspraak bij het UWV heeft en uw reisafstand meer dan 15 kilometer bedraagt.

Hoeveel geld krijg ik in de WW?

Om een indicatie te krijgen van de hoogte van de WW-uitkering, kunt u de rekenhulp op de website van het UWV raadplegen. U heeft hierbij uw recente loonstrookjes nodig. Een algemene indicatie van de WW-uitkering is niet te geven, omdat de uitkering per individu verschilt.

Ik ontvang een WW-uitkering. Mag ik dan nog wel op vakantie?

In de WW hebt u recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Tijdens de vakantie geldt geen sollicitatieplicht, tenzij u langer op vakantie gaat dan u vakantiedagen heeft.