'Goed nieuws dalende werkloosheid slechts halve verhaal'

Getty Images

Het ministerie van Sociale Zaken maakte bekend dat de werkloosheid in Nederland is gedaald. Toch ontdekte Unie KBO een andere realiteit bij 50-plussers.

Missende informatie

Volgens het ministerie is de werkloosheid in het eerste halfjaar van 2016 met 0,5 procent gedaald. Wat het ministerie niet vermeldt, is dat de werkloosheid ten opzichte van vorig jaar juni juist is gestegen: van 4,6 naar 4,9 procent. Onder 50-plussers is die toename 7,7 procent, onder 55-plussers 8,6 procent.

Een verklaring voor de deels missende informatie is de rekenwijze van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat uitgaat van de leeftijdscategorie 45 tot 75-jarigen. Het UWV houdt op haar beurt cijfers bij van het aantal verstrekte WW-uitkeringen. En die informatie is gedetailleerder.

'Kwalijke zaak'

"Al eerder constateerden we dat er met werkloosheidscijfers gegoocheld wordt", zegt directeur Manon Vanderkaa van Unie KBO. "Ontkenning van de hoge en zelfs stijgende werkloosheid onder ouderen is een ernstige zaak. Van de 55-plussers heeft 8,6 procent een uitkering. Voor deze groep is het perspectief op werk tot het pensioen heel somber."

De laatste tijd gaat het wel steeds iets beter met de werkloosheid onder ouderen.

Bron: Unie KBO