Ik word ontslagen! Hoeveel geld krijg ik mee?

Ik word ontslagen. Hoe kan ik het ontslag aanvechten en hoeveel ontslagvergoeding krijg ik?

Bij ontslag is het raadzaam de hulp in te roepen van een deskundige, zoals een vakbondsjurist. Indien het ontslag niet te voorkomen is, zal de jurist proberen een regeling te treffen met uw werkgever. Lukt dat niet en/of vraagt uw werkgever ontbinding aan bij de rechter of vraagt hij toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen bij de CWI, dan kunt u een verweerschrift (laten) indienen. Bij een ontbinding oordeelt de rechter over de vergoeding. De CWI doet dat niet. In dat geval dient u als werknemer een procedure te voeren om een vergoeding te krijgen.

Kantonrechtersformule

Deze procedure heet de kennelijk onredelijk ontslagprocedure. De kantonrechter hanteert bij het bepalen van een vergoeding de kantonrechtersformule. Afhankelijk van het aantal dienstjaren, uw loon en de vraag of het ontslag u te verwijten is, krijgt u een bedrag mee. Sinds 1 januari 2009 tellen de dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar in prinicipe mee voor ½ bruto maandsalaris, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2 maandsalarissen. De rechter kan van deze standaarformule afwijken. Bijvoorbeeld als er sprake is van nalatigheid van de werknemer of de werkgever.