Kinderalimentatie verplicht na 21e jaar?

Getty Images

Mijn dochter is gescheiden en nu heeft zij discussie met haar ex over de kinderalimentatie. Een van hun kinderen (onze kleinzoon) wordt binnenkort 21 jaar. Kunt u mij zeggen of de vader verplicht is om alimentatie te blijven betalen?

Volgens de wet zijn ouders verplicht hun kinderen in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien totdat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. In beginsel eindigt hiermee de wettelijke verplichting tot het betalen van alimentatie aan een kind zodra dit kind 21 jaar is geworden.

Dit kan anders zijn als hierover iets anders is vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan, in de gerechtelijke beschikking over de kinderalimentatie of bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen de ouder(s) en het meerderjarige kind zelf. Ook kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting.

Los hiervan blijven ouders altijd verplicht om in het onderhoud van hun kinderen te voorzien als een kind behoeftig is; anders gezegd als het kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud te voorzien. Het kind moet hiervoor zelf een verzoek bij de rechter indienen en de rechter zal daarbij deze behoeftigheid van het kind toetsen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s).

Het zal dus van de feiten en omstandigheden afhangen of de vader van uw kleinzoon verplicht kan worden om ook na de 21e verjaardag alimentatie te (blijven) betalen. Uw kleinzoon zal zelf moeten kunnen aantonen dat hij niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter deze behoeftigheid niet al te gemakkelijk aanneemt. Als deze verplichting wel wordt opgelegd, kan er bijvoorbeeld van uw kleinzoon geëist worden dat hij zijn studie binnen een redelijk tijdsbestek afrondt en dat hij daarna zo snel mogelijk werk gaat zoeken.

N.B. Het zou natuurlijk het prettigst zijn als moeder, vader en hun zoon hierover in onderling overleg goede afspraken zouden kunnen maken. Ik begrijp dat dit soms makkelijker gezegd is dan gedaan.

Getty Images
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).

Auteur 
  • Nicole Goud