Mijn collega verdient meer...

Is daar wat aan te doen

Ruim 20 jaar geleden ben ik als enige vertegenwoordiger begonnen bij een bedrijf in Dordrecht.  Vijf jaar geleden kwamen daar drie vertegenwoordigers bij, die per maand ongeveer 750 euro meer verdienden dan ik. De directie wilde echter niks weten van deze verschillen, ‘daar had hij niks mee te maken.’ Volgend jaar ga ik met pensioen. Bestaat er niet zoiets als ‘recht op gelijk loon?’ Zou ik de achterstand van 20 000 euro niet nog kunnen claimen?

Hoeveel werknemers zullen er niet zijn, die met een scheef oog naar een paar collega’s kijken, omdat ze zeker weten dat die voor hetzelfde werk meer verdienen?  Uitgangspunt is inderdaad dat gelijke arbeid ook gelijk beloond dient te worden, maar een werkgever mag daar wel van afwijken, op basis van dienstjaren, ervaring of opleiding. In de praktijk heeft een werkgever vaak een verhaal om de verschillen te verklaren en dan is het heel moeilijk om zo’n loonverschil te dichten. 
In uw geval is er geen sprake van minder dienstjaren en als de collega’s beter presteren, moet dat alleen in de bonus tot uitdrukking komen. Maar maakt u dan een kans bij de rechter?  Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen,  omdat ‘persoonlijke omstandigheden’ al een goede reden kunnen zijn om salarisverschillen te verklaren. En dat uw bedrijf niet met een CAO werkt, maakt het nog moeilijker om de verschillen objectief te verklaren.