Sterkste daling werkloosheid in 2016 onder 45-plus

Het aantal werkenden groeide flink in 2016 en de werkloosheid nam af, onder 45-plussers het sterkst.

Het gaat weer goed met de economie in Nederland, het aantal werkenden stijgt flink. In 2016 was het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75-jarigen 65,4 procent. Dat is nog net wat minder dan aan het begin van de crisis: begin 2009 was dit percentage 68,3 procent. Vooral 45-plussers lijken van de opleving te profiteren.

Met het aantal werkenden daalt ook de werkloosheid en die daalde volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bij 45-plussers het sterkst. Was begin 2016 nog 6,4 procent van de beroepsbevolking van 45 jaar en ouder werkloos, eind 2016 was dit 4,9 procent. De daling deed zich vooral in het derde kwartaal van 2016 voor.

Van 25- tot 45-jarigen werkt veruit het grootste deel. Ruim acht op de tien (83,9 procent) hadden in december 2016 betaald werk. Onder jongeren en ouderen was dit een aanzienlijk kleiner deel: 61,0 en 56,6 procent. Van deze groepen noteerden ouderen wel de grootste toename.
 
Bron: CBS