UWV heeft zelfs lak aan de rechter

Om onverklaarbare redenen weigert het UWV Hengelo Janny Beuvink een WAO uitkering. Inmiddels liggen er twee gerechtelijke uitspraken, is de dwangsom voor het UWV opgelopen tot €12.250 gemeenschapsgeld en heeft de deurwaarder beslag gelegd op de rekeningen van het UWV. Kafka in Twente.

,,Het UWV heeft mij nog zieker gemaakt dan ik al ben. Ik snap niet waarom zij zich zo opstellen. In een rechtsstaat als Nederland kan dit toch niet, denk je. Ondertussen gebeurt het wel. Het zit mij tot hier.''

De 50-jarige Janny Beuvink uit Losser is op. Zoals zij zelf zegt 'geestelijk gesloopt' door een ronduit bizar conflict met het UWV, de instantie die in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast is met de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

Artrose, maar kan 'best werken'

Beuvink is zo'n type van 'niet lullen, maar poetsen'. Zij is actief in het vereningswerk, speelt hoorn in een orkest en iedereen die hulp nodig heeft kan bij haar aankloppen. Zij werkt parttime, 20 uur per week, als administratieve kracht in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Als zij in 2003 voor het eerst last krijgt van haar rechterknie besteedt zij daar in eerste instantie weinig aandacht aan. Bij een doktersbezoek hoort zij dat het gaat om een lichte vorm van artrose, een aandoening van het kraakbeen in de gewrichten.

Als zij tijdens een keuring bij het UWV hoort dat 'zij nog best aan het werk kan' is zij het daar eigenlijk wel mee eens. ,,Als ik kan werken doe ik dat ook. Al kostte het toen soms al moeite. Ik ben toen minder gaan werken, 13, 5 uur per week''

Geruime tijd later, het is inmiddels september 2004, meldt zij zich ziek bij haar werkgever. Ook het aangepaste werk waartoe zij haar toevlucht al had moeten nemen is te zwaar geworden. ,,Mijn chef zei: 'Janny, ga alsjeblieft naar huis. Je probeert het, maar we zien allemaal dat het niet meer gaat.' ''

Beuvink meldt zich bij het UWV voor een keuring om in aanmerking te komen voor een WAO-uitkering. ,,De keuringsarts heeft mij toen zwaar geschoffeerd door binnen een paar minuten vast te stellen dat mijn klachten niet aan artrose, maar aan overgewicht te wijten waren. Er zou geen sprake zijn van een oude ziekte die was verergerd. Ik kon vertrekken, met de mededeling dat ik niet voor een WAO-uitkering in aanmerking kwam.''

Beuvink tekent bezwaar aan tegen deze beslissing en een paar maanden later komt het tot een hoorzitting. Ook hier worden de medische verklaringen van haar specialist, een orthopeed, zonder nadere uitleg terzijde geschoven. Het UWV wijst het verzoek om een uitkering voor de tweede keer af. ,,Op dat moment werd ik heel boos. Ik wist dat zij fout zaten. Zij wilden gewoon niet luisteren. Dan krijg ik zoiets van: ik wil mijn recht halen.''

Rechter maakt gehakt van UWV

Dankzij een rechtsbijstandsverzekering is zij in staat een advocaat in te schakelen. Er gaat een jaar overheen voordat de rechtbank Almelo zich over de zaak buigt. In haar vonnis maakt de rechtbank gehakt van het UWV. Het UWV is 'onvoldoende in staat geweest aan te tonen dat de artrose haar oorzaak vindt in het overgewicht van eiseres.'' Ook heeft het UWV te weinig rekening gehouden met jurisprudentie waaruit voortvloeit dat 'bij twijfel de balans in het voordeel van de aanvrager van een WAO-uitkering dient door te slaan.'

De rechtbank vernietigt de beslissing om de WAO-uitkering te weigeren en beveelt in juli 2006 het UWV een nieuwe beslissing te nemen.

Dan gebeurt er iets vreemd, namelijk niets. Het UWV schrijft op zijn eigen website dat het ,,streeft bij de uitvoering van haar taken naar de hoogste mate van integriteit. En: "de medewerkers van UWV gaan juist en zorgvuldig om met alle hun toevertrouwde informatie, de belangen van de klant staan daarbij centraal." Maar UWV laat niets van zich horen. Talloze keren belt de advocaat van Beuvink bij het UWV Hengelo met dezelfde medewerker bezwaar en beroep. ,,De ene keer was hij weg, dan onbereikbaar, dan weer lag mijn dossier bij mijnheer x, de volgende keer bij mevrouw y. Er werd gewoon niets met de uitspraak van de rechter gedaan.''

Nog een keer naar de rechter

Ook contact van haar advocaat met het UWV helpt niet. Het UWV reageert nergens op. Na één jaar wachten is het geduld van Beuvink op en zij geeft haar advocaat opdracht om wederom naar de rechter te stappen. Ondertussen is haar fysieke toestand verder verergerd. Wervels in de nek zijn versleten. Zij moet een nekkraag dragen. Er is een probleem met de onderste tussenwervelschijf. In de schouders is sprake van slijtage, haar duimen schieten constant uit de kom. Thuis beschikt zij inmiddels over een rolstoel, traplift, scootmobiel en een invaliden parkeerplaats.

Op de zitting van de rechtbank Almelo verschijnt het UWV niet. Als een geïrriteerde rechter het UWV laat bellen met de vraag waar zij blijven, krijgt de rechtbank het antwoord dat het UWV geen behoefte voelt om te verschijnen. Nog staande de zitting doet de rechter uitspraak. Het UWV wordt opgelegd binnen vier weken een beslissing te nemen. Zo niet dan verbeurt het UWV een dwangsom van € 250 per dag met een maximum van €22.500.

En weer gebeurt er ….niets.

Dwangsom

Na een week of acht is Janny Beuvink het meer dan zat. Ondanks het feit 'dat de teller aanstaat' verzoekt zij het UWV via haar advocaat nu eens eindelijk een besluit te nemen. Uiteindelijk gebeurt dat op 18 september van dit jaar, 49 dagen na de door de rechter opgelegde fatale termijn. En dus moet het UWV een dwangsom van €12.250 aan Beuvink betalen. ,,Er is uiteindelijk beslist dat ik recht heb op een WAO-uitkering. Maar ik snap niet waarom dat zo lang heeft moeten duren. Bij het UWV doen ze alsof ze het uit eigen zak moeten betalen. Ik kan mij er niets bij voorstellen, maar waarom doen ze niet gewoon hun werk? Kijk eens hoeveel gemeenschapsgeld dit heeft gekost. Twee rechtszaken, een dwangsom.''

Als het UWV niet over de brug komt met het uitbetalen van de dwangsom schakelt Beuvink de deurwaarder in. Deze heeft vorige week beslag gelegd op een aantal rekeningen van het UWV. Ondertussen is de WAO-uitkering nog steeds niet in orde. Er is toegezegd dat dit op 1 december het geval zal zijn ,,maar ik vertrouw niets en niemand meer.'' Janny Beuvink denkt ondertussen hard aan een klacht bij de Nationale Ombudsman.

UWV: "ontzettend vervelend"

Om een reactie gevraagd zegt woordvoerder Joyce Duivenvoorde namens het UWV: ,,"Allereerst, wij vinden deze situatie voor mevrouw Beuvink ontzettend vervelend. Wij zijn veel te laat in actie gekomen, wat te maken had met miscommunicatie tussen twee afdelingen. Dit had absoluut niet mogen gebeuren. Als UWV werken wij hard aan het verbeteren van onze klantgerichtheid. Hier heeft mevrouw Beuvink helaas niets van gemerkt. Wij hebben dan ook onze oprechte excuses aangeboden. Het geld waar zij nog recht op had is inmiddels overgemaakt. Ook het nog resterende bedrag aan WAO-uitkering stellen wij deze maand vast en wordt opgeteld bij de reguliere betaling in december."

  • Wat zijn uw ervaringen met het UWV? Laat het weten aan Geld & Recht!

99 Comments

Door Henri (niet gecontroleerd) op vr, 31-1-2020 - 10:00

Ik zit al ruim 30 jaar in de WAO, meldingsplicht geldt niet meer voor mij en een aantal maanden geleden, terwijl ik buitenslands verbleef stopte de UVW mijn uitkering zonder opgaaf van redenen. Omdat mijn betaalpas verliep en ik niet NL was vroeg ik de bank om het op te sturen bijv.per adres consulaat of koerier of i.d. Na 100en Euros aan telefoonkosten weigerde ze, en zeiden dat ik mijn adres dan naar het buitenland moest wijzigen. Toen ik zei dat ik hier niet permanent woonde werd mij nochthans geen keus gegeven. Ik wijzigde mijn adres naar een tijdelijk adres. Echter, Kennelijk informeerde de bank ook de UWV en omdat mijn uitkering stopte had ik plotseling geen geld meer voor huur, eten, visa verlenging en om een ticket te kopen terug naar NL. Ik ben nooit geinformeerd van hun beslissing en waarom. Ik ben manisch depressief, heb reuma, osteoporosis. Er zijn geen email adressen van het UWV te vinden om ze eea uit te leggen, en ik zit hier nu diep in de problemen..

Door Karel (niet gecontroleerd) op wo, 22-1-2020 - 05:01

Als we met dit soort (bestuurders, ambtenaren, verzekeraars, pensioen organisaties enz) te maken krijgen gaan deze in de 1e plaats voor zichzelf zorgen en je vooral laten voelen dat zij DE MACHT HEBBEN en bovendien laten zien HOE BELANGRIJK ZE WEL NIET ZIJN, werkelijk ongehoord wat deze MACHTS WELLUSTELINGEN ZONDER ENIG GEVOEL DE SAMENLEVING TEN DIENSTE ZIJN ????????????????

Door Crimson (niet gecontroleerd) op di, 21-1-2020 - 10:21

Volgens mij zegt het artikel al genoeg...

Door Henk (niet gecontroleerd) op ma, 20-1-2020 - 09:02

Relaas:
2016 juni Keuring 1 UWV Leiden besloot me 35 minner te maken (na 8 jaar)
2017 mei Keuring 2 door verzekeringsarts in opleiding was het er mee eens
2017 aug bestuursrechter Den Haag vond dat UWV het keurig had gezien
2018 aug keuring 3 verzekeringsarts ziet toch wel (weer) medische urenbeperking
2018 toekenning aanvulling maar met grote fiscale- en DUO verliezen voor mij
2020 Utrecht CRvB rechter ziet samen met UWV jurist dat er onzin werd verkocht:
Resultaat:
- erkenning dat ik niet even wat beter was van ASS als slijtende werkende
- verloren basisvertrouwen in UWV
- verloren vertrouwen in politici (NL BV)
- verloren vertrouwen in SZW
- nog grotere slijtage na 4 jaar dag en nacht strijden.

Door Cath (niet gecontroleerd) op za, 18-1-2020 - 12:44

Bij mij het hetzelfde. Door mijn werkgever eruit gewerkt en bedrijfsarts gaf werkgever gelijk. Uwv-arts ingeschakeld (second opinion) en ook hij zei: "niets met je aan de hand, je kan gewoon werken". Ik verga van de pijn in mijn voeten, benen, zitvlak, handen en armen. Keer op keer meld ik mij ziek bij het UWV, maar elke keer wordt het afgekeurd. Via het WMO heb ik een rolstoelfiets en een invalideparkeerkaart en via de ergotherapeut heb ik nu een douchekruk en krijg ik nu ook een elektrische trippelstoel. Ik weet niet meer wat ik moet doen, ik ben teneinde raad. Natuurlijk gaat het om geld, maar dit speel ik echt niet. Kwaliteit van leven is voor mij gewoon weg en het UWV....... doet alsof ik mij aanstel.

Door Mevr. Pronk (niet gecontroleerd) op vr, 17-1-2020 - 23:15

Uwv Leiden daar ben ik , vind ik slecht behandeld en als misdadiger bekeken.
In 2010 een Burn Out als schoolleider zijnde.
Ik ben wel blijven werken in het onderwijs, maar op re-integratie basis.
In 2013, hopende na een staaroperatie, weer volledig te kunnen starten met werk.
Operatie is mislukt en door een bacterie blind geworden aan 1 oog. Ik kon nog wel werken als fabrieksmedewerker of op een shovel volgens het UWV.
Door mijn rechtsbijstands advocaat , ben ik uiteindelijk in de WIA terecht gekomen.
Ik heb bijna 40 jaar gewerkt in het onderwijs.

Door Patricha (niet gecontroleerd) op vr, 17-1-2020 - 18:43

Zit in zelfde soort schuitje, al ruim 2 jaar. Met werkplek en UWV. Weet totaal niet waar ik aan toe ben. Gekeurd door keuringsarts, en rapport zegt ja, telefonische gekeurd door arbeidsdeskundige, ja je leest het goed telefonisch!!!! Die zegt nee !!!!

Al 2 jaar stress en totaal geen vooruitzichten!
Van werkplek moet ik alles maar gewoon vergeten!!!
Uhhhhh vergeten????? Nee het vreet aan mij, en weet niet wat ik moet doen!

Door Wim (niet gecontroleerd) op do, 16-1-2020 - 13:12

Artsen van uwv doen netof ze zelf onze uitkering moeten betalen.
Maar ze worden er alleen maar rijker van.
En zien niet
eens hoeveel pijn íemand heeft.
Hopelijk krijgen ze zelf ook erge klachten.
En moeten ze leven van een heel klein uitkering.

Door Karel (niet gecontroleerd) op di, 14-1-2020 - 22:11

Dat krijg je ervan als dit SOORT BESTUURDERS macht geeft .... ze gaan denken dat ze belangrijk zijn en ...... blijven hun ZAKKEN VULLEN zittend op het pluche en in PALEIZEN met marmeren trappen enz. en geloof me dit gebeurd niet alleen bij het uwv !!!!!

Door Henk (niet gecontroleerd) op ma, 13-1-2020 - 10:10

Dag Toon,
fractievoorzitters doen er het zwijgen toe. Zelfs als je ze de narigheid kort en detail uit hebt gelegd.