Verlof kwijt na langdurige ziekte?

Ik heb door ziekte het hele jaar 2008 niet kunnen werken. Nu zegt mijn werkgever dat ik geen recht heb op vakantie- en adv-dagen over dat jaar. Klopt dat?

Een werkgever kan niet zomaar vakantiedagen afnemen van een werknemer die ziek is geweest. Op deze hoofdregel zijn twee nuanceringen te maken: Bovenwettelijke vakantiedagen (atv- of adv-uren) mogen wél worden afgenomen, mits dat in de cao, of in uw arbeidscontract, staat.

Daarnaast geldt bij langdurige ziekte (als iemand langer dan een half jaar met ziekteverlof is) dat vakantiedagen slechts over het laatste halfjaar worden opgebouwd. Uw werkgever kan dus slechts de helft van uw dagen over 2008 afnemen. Is iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan bouwt hij of zij vakantiedagen op over het aantal uren dat wordt gewerkt.

Europese hof

Onlangs heeft ook het Europese Hof van Justitie zich er over uitgesproken. Het Hof oordeelde dat lidstaten het recht op loon met behoud van vakantie niet mogen laten vervallen wanneer een werknemer ziek is geweest. Dit geldt nog meer voor de minimum-vakantieaanspraken per jaar, te weten 20 dagen.