Vermogen opeten voor de bijstand?

En hoe zit het met een gouden handdruk?

Ik ben dit jaar op mijn 56e jaar ontslagen. Nu krijg ik drie jaar een WW-uitkering. Klopt het dat ik na die drie jaar eerst mijn huis en vermogen moet opeten voordat ik in aanmerking kom voor een bijstandsuitkering? 

De werkloze werknemer die geen recht (meer) heeft op een WW-uitkering en die (ook) geen recht (meer) heeft op een uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers  (IOAW) komt in aanmerking voor een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand (bijstandsuitkering).

[[adsense]]

De hoogte van deze uitkering is afgestemd op de leefsituatie van de aanvrager en het inkomen uit of in verband met arbeid van de aanvrager en diens partner. Ook het aanwezige vermogen (geld, eigen woning, juwelen, kostbare kunst) speelt een rol bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Ook een eventuele gouden-handdrukpolis vormt vermogen en de termijnen vormen inkomsten uit periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen uit de gouden-handdrukpolis worden dus in beginsel volledig gekort op de bijstandsuitkering.

Er geldt slechts een beperkte vermogensvrijstelling van € 5.555 per volwassene (2011), eventueel verhoogd met een beperkte vrijlating van € 46.900 van de waarde van de eigen woning (2011). De WWB wordt uitgevoerd door Gemeenten, en deze mogen vanaf 2004 voorwaarden stellen aan het verstrekken van een uitkering, zoals het beschikbaar zijn voor arbeid of het volgen van een opleiding of re-integratietraject.

Zie ook voor de hoogte van de bijstandsuitkering in 2011 en informatie over de IOAW en de IOW:  www.zilverengolf/nl/vraagenantwoord

3 Comments

Door Hartog, Pieter (niet gecontroleerd) op za, 9-12-2017 - 13:35

De hier verstrekte info is wel héél summier. Zo is b.v. niet duidelijk gemaakt waarom deze man van 56 jr niet in aanmerking kwam voor de IOAW. In beginsel heeft iemand boven de 50 jr, na ontslag en voldaan aan het recht op WW-uitk., aansluitend recht op IOAW, wat veel meer vrijstelling kent op vermogensterrein, zaols eigen woning.

Door Andrea (niet gecontroleerd) op wo, 6-12-2017 - 12:51

Zoals we deze week in een tv-programma (Radar?) hebben kunnen zien moet je het ook melden als je als mantelzorger beschikt over een bankpas van degene voor wie je mantelzorger bent!

Door harry temmink (niet gecontroleerd) op di, 5-12-2017 - 22:22

denk eens aan IOAW, bijstand voor ouderen zonder vermogenstoets