Zijn advocaatkosten aftrekbaar?

De kosten heb ik gemaakt in verband met een ontslagzaak

Ik ben met mijn werkgever verwikkeld in een rechtszaak over de hoogte van mijn ontslagvergoeding. Mijn advocaat heeft inmiddels een tussentijdse rekening ter grootte van 1.500 euro naar mij toegestuurd. Zijn deze kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als kosten van mijn dienstbetrekking?

Tot 2001 waren advocaatkosten voor een werknemer aftrekbaar. Bij de belastingherziening van 2001 is een eind gemaakt aan allerlei aftrekposten voor de werknemer. Hoewel u dus wel belasting betaalt over de ontslagvergoeding, mag u de gemaakte kosten voor het verkrijgen van die vergoeding niet aftrekken. Sindsdien heeft ook de rechter nog eens gekeken naar de advocaatkosten bij ontslag, maar ook de Hoge Raad heeft in 2007 beslist dat deze kosten niet aftrekbaar zijn.

Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben dan is het verstandig om snel met de verzekeraar te overleggen. De verzekeraar kan wellicht de procedure overnemen en daarmee uw advocaatkosten beperken. Hetzelfde geldt als u lid bent van een vakbond. Zij geven ook juridische steun.

Overigens mogen werkgevers wel belastingvrij een vergoeding aan werknemers verstrekken voor o.a. gemaakte ontslagkosten. Bij individueel ontslag is het dan ook verstandig om dit met uw werkgever af te spreken, al zal dit in veel gevallen niet (meer) goed mogelijk zijn. Bij collectief ontslag wordt er meestal in het sociale plan een bedrag opgenomen inzake de advocaatkosten die belastingvrij worden vergoed. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Werkkostenregeling die per 2011 ingevoerd zal worden, hier geen verandering brengen.