Aansluiting warmtenet fors duurder

De aansluiting op een warmtenet gaat in 2020 fors omhoog naar 4510 euro. In 2019 kostte een aansluiting maximaal 1039 euro. Dit blijkt uit het tareivenbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In veel gevallen komen daar nog duizenden euro´s bovenop voor de aanleg van de hoofdleiding in de woonwijk.

Voor 2030 moeten anderhalf miljoen woningen van het aardgas. De helft daarvan krijgt een aansluiting op een warmtenet. De Vereniging Eigen Huis vreest dat aansluting op een warmtenet voor veel huishoudens onbetaalbaar wordt. Zij pleit daarom voor een subsidie zoals bij de warmtepompe zonneboiler. De forse stijging van de aansluiting komt door een andere manier van berekenen. Tot en met dit jaar werd uitgegaan van de kosten van een gasaansluiting. Volgend jaar worden de werkelijke kosten in rekening gebracht met een maximum van 4510 euro.

Lagere tarieven

De tarieven voor warmte dalen in 2020 iets. Een gemiddeld huishouden gaat 0,6 procent minder betalen. Dit tarief bestaat uit levering van warmte, meting, aansluting en de huur voor de afleverset. Komend jaar gaan de vaste leveringskosten omhoog, terwijl de huur voor de afleverset omlaag gaat. In 2019 stegen de tarieven nog met 164 euro vergeleken met 2018. Huishoudens die aangesloten zijn op een warmtenet mogen volgens de wet niet meer betalen dan huishoudens die zijn aangesloten op aardgas.

Bron(nen):