Bedwants-besmetting: bent u aansprakelijk?

Als je iemand anders zijn huis besmet met bedwantsen, ben je dan aansprakelijk? Moet je dan de kosten van het verdelgen vergoeden? Lees hier de uitspraak!

Wie bedwantsen naar het huis van anderen brengt, veroorzaakt geen schade en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkeheidsverzekering hoeft de schoonmaakkosten daarom niet te vergoeden.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een man besmet zijn huis met bedwantsen, hoogstwaarschijnlijk via een koffer na een buitenlandse reis. Zijn kinderen zijn daarna uit logeren gegaan en hebben zo ongemerkt drie verschillende families besmet. Aangezien de bestrijding met stoom en gif bij de man zelf niet werkte, adivseert hij die families een directe en grondige bestrijding met speurhonden en hitte.

Als blijkt dat de inboedelverzekeringen de schade door ongedierte niet dekken, stellen de families de man aansprakelijk. Het gaat om een bedrag van ruim achttienduizend euro. De man schakelt zijn aansprakelijkheidsverzekering in. Zelf heeft hij een schadepost daarnaast van dertigduizend euro, omdat ook zijn eigen inboedelverzekering schade door ongedierte uitsluit. De aansprakelijkheidsverzekering weigert dekking omdat er geen zaakschade is en ook geen aansprakelijkheid.

Na een reactie van de man vergoedt de verzekeraar alsnog de schade aan matrassen en knuffels. Daarbij schrijft de verzekeraar dat bedwantsen zich niet hechten aan voorwerpen en er dus geen aantasting is van de structuur.

Kapot of bedorven

Ook de Geschillencommissie vindt dat er geen zaakschade is. Door de matrassen en knuffels te vergoeden heeft de verzekeraar dat ook niet erkend. Verder is in het normale spraakgebruik een zaak beschadigd als het kapot of bedorven is. In juridisch termen: de stoffelijke structuur is aangetast. Dat is hier niet het geval. Er is niets aangetast.

Ook van vervuiling is geen sprake. Bedwantsen zijn levende wezens die zich nergens aan hechten, maar rondkruipen. De eitjes kleven wel ergens aan vast, maar dat is tijdelijk. Ze komen namelijk uit. Dus een eventuele vervuiling is niet blijvend. Kortom, met het bestrijden van de bedswantsen hebben de drie families geen schade hersteld. De verzekeraar heeft daarom terecht schadevergoeding geweigerd.