Een eigen bordje om fietsen te weren, is dat rechtsgeldig?

‘Gelieve geen fietsen te plaatsen’ of een vergelijkbaar bordje op het raam, veel mensen plaatsen ze zonder met de gemeente te overleggen. Maar moet men zich daaraan ook houden?

Nee. Wat er op de stoep mag, bepaalt de gemeente en niet de bewoner. Een fiets bij iemand anders in de tuin parkeren, mag natuurlijk niet. Maar dergelijke stickers of bordjes prijken vaak achter ramen die direct aan de stoep grenzen. En de stoep is openbare ruimte. De gemeente legt meestal in een Algemene Plaatselijke Verordening vast wat er wel en niet mag.

Er zijn dus verschillen per gemeente, maar meestal staat er een bepaling in, dat je een fiets niet hinderlijk neer mag zetten: dus niet voor een deur of iets dergelijks. Een fiets tegen een raam of gevel plaatsen geldt soms ook als hinderlijk. Voor fietsen tegen bomen maken sommige gemeenten ook regels. Maar, mits je je aan de gemeentelijke regels houdt, mag je een fiets gewoon op de stoep parkeren.

Bewoners kunnen dus wel zo’n bordje ophangen, het blijft niet meer dan een vriendelijk verzoek. Een verplichting vloeit er niet uit voort.

Bron: AD.nl