Forse stijging WOZ-bezwaren

Stijgende WOZ-waarde
Getty Images

Gemiddeld is de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) met zeventien procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen bezwaar maken. Vorig jaar werd dit voor een kwart miljoen woningen gedaan. Limburg was koploper, daar lag het aantal bezwaren 87 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Dit blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van data van CBS, COELO en de Waarderingskamer.  Bij een flinke WOZ-verhoging neemt ook het aantal bezwaren toe. In 2022 was de gemiddelde WOZ-stijging bijna tien procent. Bij huizen waar de WOZ meer steeg dan 12,5 procent werd ruim een kwart meer bezwaar gemaakt dan het landelijk gemiddelde.

Dit jaar is de gemiddelde stijging zeventien procent. De WOZ voor dit jaar is gebaseerd op het prijspeil van woningen op 1 januari 2022. De prijzen waren toen hoog, waardoor de WOZ flink stijgt. Independer verwacht dat het aantal bezwaren dit jaar flink boven de 250.000 van vorig jaar zal uitkomen. Het definitieve aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking worden later bekend.

Bron: Independer

Auteur