Inbeslagname auto is geen schade

Een verzekerde die kosten moet maken omdat zijn auto door de douane in beslag is genomen, kan deze kosten niet bij zijn reisverzekering declareren. Er is namelijk geen schade aan de auto ontstaan.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. De auto van een verzekerde werd in augustus door de Poolse douane in beslag genomen, omdat deze auto als gestolen stond geregistreerd. De man en zijn partner hadden de auto enkele maanden eerder bij een Nederlandse dealer gekocht en waren er mee op reis gegaan. De verzekerde meldde de inbeslagname bij de verzekeraar en maakte aanspraak op vervangend vervoer. De verzekeraar weigerde dit omdat er voor dit voorval geen dekking was. De verzekerde diende later een klacht in bij het Kifid.

Materiaalpech

Bij de Geschillencommissie stelde de verzekerde dat in de verzekeringsvoorwaarden staat dat er  ook dekking is bij schade door ongeval, diefstal of een andere oorzaak van buitenaf. Bij een ongeval en diefstal is er niet altijd materiaalpech. Materiaalpech kan dus geen voorwaarde voor dekking zijn en inbeslagname is zonneklaar een van buiten komende oorzaak. Zijn geval was dus gedekt.

De Geschillencommissie ziet dat anders. De polisvoorwaarden spreken over schade door ongeval, diefstal of een andere oorzaak, maar er is dan alleen dekking als de auto door de schade niet meer veilig kan rijden. Daar is hier geen sprake van. Een inbeslagname heeft geen gevolgen voor het rijden en dus is er geen dekking.