Klunzige klusser niet verzekerd

Waterschade die is veroorzaakt door een ondeskundige klusser is niet verzekerd op de inboedelverzekering. Ook niet als de schade enkele uren na de klus plotseling en onvoorzien ontstaat.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. In de zomer van 2018 heeft de partner van de verzekerde de radiator in een slaapkamer gedemonteerd. Aangezien er vanwege werkzaamheden in die kamer geen glas in het raam zat, werd het ´s nachts binnen zo koud dat de thermostaat open ging. Het uitstromende water beschadigde de laminaatvloer.

De verzekerde claimde de schade bij de inboedelverzekering. De claim werd een paar keer afgewezen. Eerst omdat er geen sprake was van defecte leidingen, daarna omdat de lekkage geen plotselinge en onvoorziene gebeurtenis was. Bovendien stond in de polisvoorwaarden dat er geen dekking is bij ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden. Dat was volgens de verzekering hier het geval, want volgens de technisch expert moet bij een werkend cv-systeem een leiding degelijk worden afgesloten, en niet door met de thermostaat.

Onvoorzien

De Geschillencommissie koos deels de kant van de verzekerde, want de lekkage was wel degelijk plotseling en onvoorzien. Het was onvoorzien, omdat de verzekerde de schade niet had verwacht. Ook was het plotseling, want de schade is in korte tijd ontstaan en niet via een geleidelijk proces. De Geschillencommissie vond de lekkage dus een gedekte gebeurtenis. Toch hoefde de verzekeraar de laminaatvloer niet te vergoeden.  De Geschillencommissie volgde namelijk het oordeel van de verzekeringsexpert. De radiator was ondeskundig afgekoppeld en in zo'n geval is er geen dekking.

Bron(nen):