Kwart boetes milieuzones onterecht

De handhaving van de regels rond milieuzones is zo onduidelijk dat een kwart van de boetes al wordt kwijtgescholden voordat de zaak voor een rechter hoeft te komen.

Daarna geeft de kantonrechter 15 procent van de klagers alsnog gelijk. Dat schrijft de Telegraaf op basis van gegevens van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Dat valt op, want bij ‘normale’ verkeersboetes, krijgt 11 procent van alle bezwaarmakers gelijk.

De bezwaren zijn zo vaak succesvol omdat er veel onduidelijkheid is over de regels voor milieuzones. Veel gemeenten maken nu een eigen beleid, waardoor er een wirwar aan regeltjes is ontstaan. Daardoor weten automobilisten niet waar ze aan toe zijn. Daarom pleit ook de ANWB pleit voor heldere, landelijke regels.

Bezwaar maken

Gestrafte automobilisten kunnen bezwaar maken op verschillende gronden. Zo worden de boetes soms opgelegd door een niet bevoegde ambtenaar. Bijvoorbeeld een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (boa) die toezicht houdt op het vuil op straat, mag niet zomaar verkeersboetes uitdelen. Slecht zichtbare borden kan ook een goede reden zijn voor een bezwaar. Bovendien moet een milieuzone voldoen aan de eisen voor een Geslotenverklaring. Niet alle zones voldoen daaraan.

Meer info op: Verkeersboetes.nl