Minder verdachten voor de rechter

De rechter heeft vorig jaar 93 duizend strafzaken behandeld. Dat is 2 procent minder dan in 2016 en zelfs 29 procent minder dan tien jaar geleden.

Dit blijkt uit 'Criminaliteit en rechtshandhaving' van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de Rechtspraak en het CBS. De daling van het aantal strafzaken ligt in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit. Zo registreerde de politie in 2017 bijna 831 duizend misdrijven, elf procent minder dan in 2016 en ruim een derde minder dan in 2007. Ongeveer negen van de tien strafzaken eindigde in een veroordeling, in tien procent volgde vrijspraak. Meer dan de helft van de behandelde zaken bestaat uit diefstal, gewelds- en seksuele misdrijven.

Buiten beeld

Een deel van de criminaliteit blijft buiten beeld. Zo doen slachtoffers van onder andere cybercriminaliteit weinig aangifte, waardoor deze vorm van criminaliteit ondervertegenwoordigd is in de geregistreerde criminaliteit. Ook ondermijnende criminaliteit komt beperkt in de cijfers tot uitdrukking, omdat het vaak gaat om delicten zonder slachtoffers, zoals drugshandel.

Bron(nen):