Oude radioloog mag gewoon werken

De Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west mag niet eisen dat een radioloog die voor hen werkt, jonger is dan de pensioenleeftijd. Dat is namelijk een verboden onderscheid naar leeftijd.

Dat heeft de Commissie voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een zaak die is aangespannen door de radioloog. De man was tot medio 2019 volledig geaccrediteerd arts en als maat verbonden in een maatschap. Sinds 2011 had deze maatschap een contract om werkzaamheden te verrichten voor de Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west. De overeenkomst werd twee keer verlengd. Bij de laatste verlenging werd het contract uitgebreid met de voorwaarde dat de maatschap geen radiologen zou inzetten die ouder zijn dan de pensioenleeftijd. De radioloog in kwestie, die op dat moment 68 jaar oud was, kon dus niet meer aan de slag. Hij accepteerde dit niet en stapte naar de Commissie voor de Rechten van de Mens.

Uitzondering

Bij het College deed de Stichting een beroep op de algemeen wettelijke uitzondering op het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Radiologen die door hun pensionering niet meer in het ziekenhuis werken, zijn minder goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied. Zij zouden volgens de Stichitng daardoor minder bekwaam zijn. De kwaliteit van vroegtijdige opsporing van kanker kan daardoor in de knel komen.

Het College vindt een leeftijdsgrens aan de ene kant een passende manier om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te waarborgen. Aan de andere kant kan de Stichting niet hard maken dat een leeftijdsgrens noodzakelijk is. Zo had het landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek op dat moment geen leeftijdsgrens. Later kwam er wel een grens, maar met een overgangsregeling. Een leeftijdsgrens was dus niet noodzakelijk om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Dat betekent dat de Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt.

Bron(nen):