Overhangende takken van de boom van de buurman

Mijn buurman heeft een grote boom in zijn tuin staan, waarvan de takken over mijn terras hangen. Ik heb daardoor nauwelijks zon en de vallende bladeren en andere troep die uit de boom komt zetten bezorgen mij veel overlast. Wat kan ik hier tegen doen? Bestaat er een wettelijke regeling?

Antwoord:

Met betrekking tot burenrecht bestaan er in Nederland wettelijke regels. Hierin worden zaken geregeld met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van de eigenaren van naburige erven/tuinen. Voor bomen gelden in het kort de volgende regels:
De afstand van een boom tot de erfgrens moet minimaal twee  meter bedragen. Hierop bestaan echter uitzonderingen, namelijk:

  • als de boom niet hoger is dan de schutting op de erfgrens;
  • als het om openbarre bomen gaat;
  • als er afwijkende plaatselijke verordeningen of gewoontes  zijn.

Bovendien kan het recht om verwijdering van de boom te vragen, verjaren (20 jaar).

Als last wordt ondervonden van overhangende takken, geldt het volgende:
Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek geven u als eigenaar van een naburig erf het recht om de overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de eigenaar van de boom eerst aanmaant om dit zelf te doen. Het is het beste om dit verzoek schriftelijk te doen. De buurman moet hiervoor een redelijke termijn worden gegeven. Als de buurman hier geen gehoor aangeeft, mag u gebruik maken van uw “snoeirecht”. Van dit “snoeirecht” mag u overigens geen misbruik maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de boom niet onherstelbaar beschadigd mag worden door de snoei. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij de rechter verwijdering van de overhangende takken te eisen.

Met betrekking tot uw klacht omtrent het wegnemen van zonlicht geldt dat de eigenaar van het naburig erf u geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Of daar in dit geval sprake van is, zal veelal door de rechter bepaald moeten worden. Niet elke vorm van hinder is namelijk onrechtmatig. De rechtspraak geeft op dit punt aan, dat enige mate van schaduwwerking niet onrechtmatig is en dus  in beginsel geaccepteerd moet worden. Slechts wanneer er sprake is van zwaarwegende en buitenproportionele hinder, bestaat de mogelijkheid dat u in het gelijk wordt gesteld. In dergelijke gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om schadevergoeding te verzoeken.

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, bestaan er dus zeker wettelijke regels, maar deze zijn lastig te interpreteren. Ik raad u aan om eerst met uw buurman te gaan praten. Het zou natuurlijk het fijnst zijn als u samen tot een oplossing komt.

N.B. Het bovenstaande is anders wanneer het om een huurwoning gaat.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

22 Comments

Door Evelienmarskamp... (niet gecontroleerd) op vr, 7-6-2019 - 08:01

Door stormschade zware takken van boom van buren in onze tuinen.buurman komt het niet opruimen want we hadden de overhangende takken mogen afzagen zegt hij
Echter een deel is uit de top gewaaid die op zijn grond staat.Wat nu?

Door Evelienmarskamp... (niet gecontroleerd) op vr, 7-6-2019 - 08:00

Door stormschade zware takken van boom van buren in onze tuinen.buurman komt het niet opruimen want we hadden de overhangende takken mogen afzagen zegt hij
Echter een deel is uit de top gewaaid die op zijn grond staat.Wat nu?

Door Jagers (niet gecontroleerd) op vr, 31-5-2019 - 18:39

Wij hebben al meer dan 16 jaar vele pogingen, zowel mondeling als schriftelijk, gewaagd om de groenpartijen van de buren links en rechts te snoeien. Links heeft hierin voorzien door de bomen rigoureus te snoeien. De boom groei van links er recht kwam boven onze tuin tegen elkaar aan. Onze enige notenboom ging kapot.
Recht, nieuwe buren , heeft recent smalle berken gekapt vanwege te grote overlast en pressie van de DAS. De rest van de bonen noemt hij woongenot en groeit nu verder dan de helft van onze tuin. Het gras wordt mos
en ons terras kan enkel met een tent benut worden door de val van ongedierte en boomzaden.
Er is weinig sprake van woongenot door ons gezin.
Het betreft een gemeente aangelegenheid in cd gemeente Valkenburg aan de geul.
Wat kunnen we hieraan doen. Het kevert gevaar op voor onze beperkte kinderen? Help ons aub
Mvg s jagers

Door Marianne (niet gecontroleerd) op vr, 31-5-2019 - 14:23

Maar hoe zit het met de overlast van gemeente bomen die zonlicht wegnemen en waarvan de takken op de schuur hangen van een koopwoning.
Gemeente snoeit helemaal niet en geeft de boom veel overlast.

Door Louk (niet gecontroleerd) op vr, 31-5-2019 - 06:54

Als er veel schaduw in Lente en Herfst van eigen bomen is en deze bomen mogen niet weg van de gemeente. Wat zijn dan de regels?

Door Sonja Kamer (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 21:18

Misschien handig om ook de regels te vermelden van een huurwoning bij overhangende takken etc.
vriendelijke groet,S. Kamer

Door Jan Bosch (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 19:49

En als de buurman de gemeente is en de overhangende takken op tien meterhoogte hangen. De hinder is ook het afvallend blad en/of schors, zaadbollen, bloemen en stuifmeel, geen zon, geen was drogen in de tuin en/of balkon. Wat te doen als de gemeente geen onderhoud pleegt en er niet van de zon te genieten is.

Door P.J. Joore (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 15:50

Wat is de situatie als de kolossale bomen, die minder dan een meter van de erfgrens staan, er al stonden toen ons appartementencomplex werd opgeleverd in 2005? Geldt de verjaringstermijn van 20 jaar dan vanaf 2005 of vanaf het onbekende tijdstip dat de bomen er al eerder stonden. Die termijn zou best wel langer kunnen zijn dan 20 jaar. Het betreft hier o.a. een kastanjeboom met een dubbele stam en 2 esdoorns van minstens 15 meter hoogte, waarvan de takken tot wel 4 meter over de tuin van ons complex hangen. In het najaar moeten er wekenlang vrachten afgevallen bladeren worden opgeruimd door de tuinman, wat onze VVE aardig wat geld kost.

Door Cootje (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 13:38

Dit is nu echt zo,n onderwerp voor de rijdende rechter , talloze zijn U al hier voor er naar toegestapt , maar verwacht geen wonderen ik zou eerst met de buren praten , als er een goede verstandhouding is tussen U beiden , en noteer alles schriftelijk , succes er mee

Door Ap D. (niet gecontroleerd) op do, 30-5-2019 - 11:26

Voordat je met juridische wapengekletter begint zou ik eerst eens met de buurman in gesprek gaan. Als je het op die manier op kunt lossen dan kun je ook gewoon goede buren blijven. Als je je gelijk via procedures moet halen zijn de verhoudingen daarna verstoord en dat is echt niet leuk