Overhangende takken van de boom van de buurman

Mijn buurman heeft een grote boom in zijn tuin staan, waarvan de takken over mijn terras hangen. Ik heb daardoor nauwelijks zon en de vallende bladeren en andere troep die uit de boom komt zetten bezorgen mij veel overlast. Wat kan ik hier tegen doen? Bestaat er een wettelijke regeling?

Antwoord:

Met betrekking tot burenrecht bestaan er in Nederland wettelijke regels. Hierin worden zaken geregeld met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van de eigenaren van naburige erven/tuinen. Voor bomen gelden in het kort de volgende regels:
De afstand van een boom tot de erfgrens moet minimaal twee  meter bedragen. Hierop bestaan echter uitzonderingen, namelijk:

  • als de boom niet hoger is dan de schutting op de erfgrens;
  • als het om openbarre bomen gaat;
  • als er afwijkende plaatselijke verordeningen of gewoontes  zijn.

Bovendien kan het recht om verwijdering van de boom te vragen, verjaren (20 jaar).

Als last wordt ondervonden van overhangende takken, geldt het volgende:
Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek geven u als eigenaar van een naburig erf het recht om de overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de eigenaar van de boom eerst aanmaant om dit zelf te doen. Het is het beste om dit verzoek schriftelijk te doen. De buurman moet hiervoor een redelijke termijn worden gegeven. Als de buurman hier geen gehoor aangeeft, mag u gebruik maken van uw “snoeirecht”. Van dit “snoeirecht” mag u overigens geen misbruik maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de boom niet onherstelbaar beschadigd mag worden door de snoei. Er bestaat ook de mogelijkheid om bij de rechter verwijdering van de overhangende takken te eisen.

Met betrekking tot uw klacht omtrent het wegnemen van zonlicht geldt dat de eigenaar van het naburig erf u geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Of daar in dit geval sprake van is, zal veelal door de rechter bepaald moeten worden. Niet elke vorm van hinder is namelijk onrechtmatig. De rechtspraak geeft op dit punt aan, dat enige mate van schaduwwerking niet onrechtmatig is en dus  in beginsel geaccepteerd moet worden. Slechts wanneer er sprake is van zwaarwegende en buitenproportionele hinder, bestaat de mogelijkheid dat u in het gelijk wordt gesteld. In dergelijke gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om schadevergoeding te verzoeken.

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, bestaan er dus zeker wettelijke regels, maar deze zijn lastig te interpreteren. Ik raad u aan om eerst met uw buurman te gaan praten. Het zou natuurlijk het fijnst zijn als u samen tot een oplossing komt.

N.B. Het bovenstaande is anders wanneer het om een huurwoning gaat.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

22 Comments

Door Sara (niet gecontroleerd) op do, 20-8-2015 - 17:50

Wat zijn dan de regels als het een huurwoning betreft?

Door Hanneke (niet gecontroleerd) op ma, 17-8-2015 - 20:46

Hoe zit dat dan bij een huurhuis?