Pleidooi tegen vrijwillig eigen risico

Het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Het verplichte eigen risico moet omlaag, omdat het voor veel mensen met een aandoening of beperking niet is op te brengen.

Dit bepleiten patiënten- en ouderenorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, Reuma Nederland, LOC en KBO-PCOB. De organsiaties stellen dat het afschaffen van het vrijwillig eigen risico de solidariteit tussen gezonden en zieken vergroot. Mensen die kiezen voor een hoog eigen risico betalen een lagere premie voor de zorgverzekering. Dit premievoordeel wordt opgebracht door mensen die daar zelf geen gebruik van kunnen maken.

Dit bepleiten patiënten- en ouderenorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, Reuma Nederland, LOC en KBO-PCOB. De organsiaties stellen dat het afschaffen van het vrijwillig eigen risico de solidariteit tussen gezonden en zieken vergroot. Mensen die kiezen voor een hoog eigen risico betalen een lagere premie voor de zorgverzekering. Dit premievoordeel wordt opgebracht door mensen die daar zelf geen gebruik van kunnen maken.