Ruim tienduizend uitkeringen Schadefonds

Schadevergoeding
Getty Images

In 2022 hebben 10.475 slachtoffers een beroep gedaan op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Vorig jaar waren dat er 9.117. De gemiddelde tegemoetkoming voor een slachtoffer bedroeg 3.883 euro. In totaal keerde het Schadefonds 22,6 miljoen euro uit.

Dat meldt het Schadefonds Geweldsmisdrijven in zijn jaarverslag. In 2022 is ruim zesduizend keer een uitkering toegekend uit het fonds. In vierduizend gevallen is de tegemoetkoming afgewezen. Het Schadefonds handelt een aanvraag binnen maximaal 26 weken af. Gemiddeld duurt het zestien weken om een beslissing te nemen. Bij het Schadefonds kunnen slachtoffers van diverse misdrijven terecht. In 2022 ontving het Schadefonds de meeste aanvragen vanwege mishandeling (46 procent). Ook zedenmisdrijven (17 procent) kwamen veel voor.

Slachtoffers die een tegemoetkoming hebben ontvangen van het Schadefonds, krijgen soms alsnog een schadevergoeding van de dader. In dat geval wordt de schadevergoeding verrekend met de tegemoetkoming. In 2022 waren er 1.309 verrekeningen. Dat is zes procent minder dan in 2021. In totaal ontving het Schadefonds ruim anderhalf miljoen euro van het CJIB.

Jeugdzorg

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 liep de Tijdelijke Regeling Financiële Tegemoetkoming Slachtoffers Geweld in de Jeugdzorg. In 2022 ontving het Schadefonds ruim twintigduizend aanvragen en er is dat jaar bijna dertig miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Over twee jaar zijn er 27.454 aanvragen ingediend en er is nu bijna zestig miljoen euro uitgekeerd.

Bron: Schadefonds

Auteur