Vergissing van de bank in uw nadeel?

Een bank die bij een hypotheek een fout in het rentevoorstel maakt: moet die de schade vergoeden, ook als de klant had kunnen vermoeden dat het rentevoorstel fout was?

Nee. Dat bijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. In deze zaak heeft een echtpaar een hyotheek van 350 duizend euro afgesloten bij de Nationale Nederlanden Bank, deels annuïteiten en deels aflossingsvrij. Eind 2018 lost het echtpaar ruim 18 duizend euro af op het annuïteiten deel en ruim 16 duizend euro op het aflossingsvrije deel. De bank stuurt daarop een bevestiging van de nieuwe, lagere maandlasten.

Via mijn.nn onderzoekt het echtpaar of het voordelig zou zijn de hypotheekrente na deze extra aflossing aan te passen. Uit het rentevoorstel blijkt dat niet voordelig, maar het echtpaar heeft het vermoeden dat het voorstel niet klopt. Na enkele telefoontjes met de bank krijgt het echtpaar een nieuw rentevoorstel. Een paar dagen later vraagt het echtpaar weer een rentevoorstel aan. Voor het eind van het jaar besluiten ze de rente op het aflossingsvrije deel te wijzigen en op het annuïteitendeel ongewijzigd te laten. Diezelfde dag nog betalen zij de boeterente wegens vervroegd aflossen. Al snel blijkt dat de bank iedere maand 150 euro meer afschrijft dan volgens het geaccepteerde rentevoorstel. Daarop stapt het echtpaar naar de Geschillencommissie.

Geen schoonheidsprijs

De Geschillencommissie vindt dat de communicatie van de bank geen schoonheidsprijs verdient, maar dat wil niet zeggen dat het echtpaar gelijk heeft. In het algemeen moet een bank de bedragen afschrijven zoals die in het rentevoorstel staan, ook al staat daar een fout in. Maar in dit geval heeft het echtpaar een brief ontvangen met de nieuwe maandbedragen na de extra aflossing.

Het maandbedrag in die brief wijkt af van het maandbedrag in het rentevoorstel. Dat is hersteld, maar in een volgend rentevoorstel is het ´foute´ bedrag weer opgedoken. Het echtpaar mocht er daarom niet van uitgaan dat dit bedrag correct was, ook al omdat het echtpaar enkele andere fouten in het voorstel had ontdekt. Voor de Geschillencommissie voldoende reden om de bank, ondanks alle vergissingen, gelijk te geven.

Vergelijk hier hypotheken >>

Bron(nen):