Weigering visum geen annuleringsgrond

Getty Images

De reisverzekering hoeft de kosten niet te vergoeden als een verzekerde zijn reis moet annuleren omdat zijn visum wordt geweigerd. Visumweigering is niet per se een onvoorziene, bijzondere omstandigheid.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. De man had een reis naar de VS gepland. Aan het eind ervan zou hij voor zijn werk een conferentie bijwonen. Met het oog op deze reis vroeg hij medio juli een ESTA aan, een elektronische reisvergunning voor de VS. Hij vertelde daarbij dat hij eerder dat jaar een land had bezocht dat op de Amerikaanse ´zwarte lijst´ staat. In de uitspraak van de Geschillencommissie is het betreffende land niet met naam genoemd. De ESTA werd niet, zoals gebruikelijk, direct verleend.

Zes weken later had de man nog steeds geen ESTA ontvangen en daarom vroeg hij een business visum aan. Twee weken later, op 10 september, boekte de man een ticket voor ruim 4.455 euro met vertrekdatum 22 september. Enkele dagen later bleek dat de man zijn visum niet op tijd zou kunnen ontvangen. Hij annuleerde daarop de vlucht en ontving een kleine 400 euro van het reisbureau retour. De verzekering van zijn werk vergoedde een deel van de annuleringskosten. De rest, bijna drieduizend euro, claimde de man op zijn reisverzekering. De reisverzekering weigerde deze claim te honoreren.

Onvoorzien

Bij de Geschillencommissie draait het om de vraag of het niet op tijd krijgen van een visum een 'onvoorziene bijzondere omstandigheid' is. De Commissie oordeelt dat de man had moeten weten dat hij na het bezoek aan een land op de zwarte lijst, geen ESTA zou krijgen maar een visum moest aanvragen. Hij had ook moeten weten dat zoiets enige tijd kost en dat een visum ook geweigerd kan worden. Bovendien raadt de website van de Amerikaanse visumdienst het in zulke gevallen af een reis te boeken voordat er een gesprek is gevoerd met een vertegenwoordiger van het consulaat. Kortom, het niet op tijd ontvangen van een visum is geen onvoorziene omstandigheid, dus hoeft de verzekeraar niet uit te keren.

Bron: Kifid

Auteur