Zorgverzekeraars moeten duidelijker zijn

Zorgverzekeraars moeten voortaan op hun site vermelden met welke zorgverleners zij een maximum budget hebben afgesproken. Ook moeten zij melden wanneer dat maximum is bereikt, of wanneer bekend is dat het maximum bereikt gaat worden. Via de website moeten zorgverzekeraars patiënten informeren waar zij dan wel terecht kunnen.

Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. De NZa vindt dat patiënten moeten weten bij welke zorgaanbieder zij terecht kunnen als zij zorg nodig hebben. Daarom moeten ze vooraf weten of een verzekeraar een maximum budget heeft afgesproken. Ook moeten ze weten welke gevolgen dat mogelijk voor hen heeft.

Kosten besparen

Zorgverzekeraars hebben de taak om de zorgkosten in de hand te houden. Een manier om dat te doen is vooraf af te spreken hoeveel patiënten een zorgaanbieder mag behandelen. Een zorgverzekeraar spreekt daarvoor een maximum budget af. Als dat budget op is, krijgen ziekenhuizen de behandeling van nieuwe patiënten niet langer vergoed. Sommige ziekenhuizen hebben een doorleververplichting afgesproken. Nieuwe patiënten zijn dan welkom. Zonder doorleververplichting nemen ziekenhuizen geen nieuwe patiënten aan van deze zorgverzekeraar.

Gelijke polissen

Een tweede punt dat de NZa aanpakt zijn de identieke polissen. Zorgverzekeraar bieden veel (bijna) gelijke polissen aan. Dat schept verwarring. Zorgverzekeraars zijn nu verplicht een overzicht te geven van gelijke of bijna gelijke verzekeringen, inclusief de premie. Dit overzicht moet op een direct zichtbare plaats op de website staan. Zo kunnen verzekerden zien of er een vergelijkbare verzekering is tegen een lagere premie.

Bron: NZa