PGB toegekend voor vijf jaar

PGB aanvragen
Getty Images

Een deel van de chronisch patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet, hoeven dat vanaf half mei niet iedere twee jaar opnieuw aan te vragen. Dat wordt maximaal eens in de vijf jaar.

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Op basis van nieuwe landelijke afspraken kunnen zorgverzekeraars de standaardregel loslaten en maatwerk toepassen. Verzekerden hebben dan minder vaak met de papierwinkel te maken. Betrokken organisaties hebben een 'handreiking' gemaakt voor pgb-houders bij wie duidelijk is dat hun zorgvraag chronische en stabiel is. Dit gaat bijvoorbeeld om mensen met een dwarslaesie of amputatie.

In de nieuwe situatie blijven wijkverpleegkundigen de indicatie bepalen en zorgverzekeraars bepalen of zij dat geheel of gedeeltelijk toekennen. De langere indicatieduur is bedoeld voor budgethouders die langer dan twee jaar stabiel dezelfde zorgbehoefte zullen hebben. Gedurende de looptijd evalueert de indicerend wijkverpleegkundige samen met de budgethouder, periodiek of de zorgbehoefte nog passend is.

Dat het pgb maximaal voor vijf jaar wordt toegekend, komt omdat bij chronisch zieken of gehandicapten de zorgvraag kan veranderen. Misschien heeft een chronisch zieke minder zorg nodig, of juist meer.

Bron: ZN, Rijksoverheid

Auteur