COPD-patiënt loopt risico bij uitstel van zorg door coronapandemie

"Houd goede zorg toegankelijk voor de COPD-patiënten"

De coronacrisis zet de COPD-zorg onder grote druk. Dat blijkt uit de resultaten van een online enquête onder 1500 COPD-patiënten die het coronavirus niet hebben gehad. Het merendeel van de afspraken in de reguliere COPD-zorg wordt noodgedwongen door de coronacrisis vaker afgezegd of verplaatst. Dit kan in de toekomst leiden tot meer complicaties. Volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht is het van belang dat de chronische zorg toegankelijk blijft.

Prof. dr. Onno van Schayck is al meer dan 30 jaar betrokken bij onderzoek naar COPD en de behandeling hiervan. De enquête laat de impact van de coronacrisis zien op het leven van patiënten met COPD. Hij licht zijn zorgen over de uitkomst van de enquête toe: "COPD treft meer dan 600.000 mensen in Nederland en dat aantal stijgt alleen maar*. Het is dus erg belangrijk om de zorg voor deze groep toegankelijk te houden om hun gezondheidstoestand op peil te houden. Opvallend zijn de verschillen tussen de huisartsen- en specialistische zorg: 47 procent van de patiënten onder behandeling van de longarts geven aan dat hun COPD is verslechterd door de gevolgen van de coronapandemie, tegenover 26 procent van de patiënten onder behandeling van de huisarts. Deze cijfers reflecteren de afschaling van reguliere zorg door de coronapandemie. De coronacrisis zorgt er ook voor dat patiënten vaker hun behandelend arts wensen te spreken. In plaats van een fysieke ontmoeting kan beeldbellen een waardevol alternatief zijn."

De belangrijkste inzichten op een rij:

  • 79 procent van de COPD-patiënten is bang om corona op te lopen en 57 procent deelt deze zorgen niet met zijn of haar zorgverlener of is zich niet bewust van deze mogelijkheid.
  • 61 procent van de afspraken wordt (noodgedwongen) afgezegd of verplaatst.
  • 19 procent van de COPD-patiënten in de tweede lijn denkt dat hun situatie verslechterd is door gebrek aan fysiotherapie.
  • 59 procent van de patiënten heeft toegang tot beeldbellen, maar 69 procent van de patiënten wil liever een persoonlijk gesprek met zijn of haar arts.
  • 58 procent wil terug naar de oude manier van persoonlijk contact.

Het onderzoek

De enquête liep van september tot november 2020 en werd opgesteld in samenwerking met prof. dr. Onno van Schayck van de Universiteit Maastricht, longpatiënten/ervaringsdeskundigen en geïnitieerd door Chiesi. Patiënten met Chronische Obstructieve Longziekte (COPD) werden opgeroepen om hun ervaringen en zorgen rondom het coronavirus te delen. Meer dan 1500 patiënten hebben hier gehoor aan gegeven.