Hoe milieuvriendelijk is úw auto?

Of u nu een gloednieuwe elektrische auto rijdt of een diesel van tien jaar oud – elke auto brengt schade toe aan ons milieu. Maar hoe groot is die schade dan eigenlijk? De Vlaamse omroep VRT zocht het uit en kwam tot verrassende conclusies.

Om de milieu-effecten van de verschillende auto’s goed in kaart te brengen, heeft de VRT uitgebreid onderzoek gedaan. Dat onderzoek bestond uit het analyseren van testrapporten en relevante wetenschappelijke literatuur, een praktijktest in samenwerking met een hierin gespecialiseerd Duits bedrijf en gesprekken met een aantal wetenschappers.

Auto’s in het onderzoek

In het onderzoek worden verschillende auto’s vergeleken: de elektrische auto op groene stroom, de auto op aardgas (CNG; Compressed Natural Gas), de auto op benzine, op diesel en op waterstof. De auto op LPG (Liquified Petroleum Gas) is niet meegenomen. Even voor de helderheid: een auto op CNG is niet hetzelfde als een auto op LPG. De CO2-uitstoot van CNG ligt beduidend lager dan die van LPG. Uit het onderzoek van de VRT komt echter ook naar voren dat de auto op aardgas toch minder schoon blijkt dan tot nu toe werd aangenomen.

Om de effecten van de verschillende auto’s goed te vergelijken, hebben de journalisten van de VRT gekeken naar de CO2-uitstoot bij de productie, tijdens het gebruik en bij de sloop (recycling) van de auto’s. Daarbij is uitgegaan van een recycling na 200.000 gereden kilometers.

Productie van de auto

Bij de productie van een elektrische auto komt veel CO2 vrij. Een elektrische auto is complexer om te maken en vraagt daarbij ook meer energie. Dat zit ‘m vooral in de productie van de batterij. Het komt erop neer dat de bouw van een elektrische auto 60 procent méér CO2 uitstoot dan de bouw van een benzine- of dieselauto. Een fors verschil dus.

Productie of winning brandstof

De VRT keek ook naar de manier waarop de verschillende typen brandstof worden gewonnen. Daarbij valt aardgas door de mand. Aardgas bestaat voor 80 tot 90 procent uit methaan – een broeikasgas dat 28 keer agressiever is dan CO2. Het probleem ontstaat bij het boren, transporteren en verwerken: daarbij lekt een deel weg en dat deel blijkt volgens de nieuwste onderzoeken veel groter dan gedacht. De cijfers zijn onthutsend: Amerikaanse onderzoekers concludeerden onlangs dat er ruim 60 procent meer methaan weglekt dan tot nu toe is aangenomen. En op de Britse boorplatforms in de Noordzee zijn de lekken ruim 100 procent (!) groter dan verwacht. Dus hoewel CNG tijdens het rijden relatief weinig CO2 uitstoot, is de milieu-impact van deze brandstof toch fors – en veel forser dan waar tot nu toe mee werd gerekend.

Als het gaat om de elektrische auto, is de impact afhankelijk van de manier van elektriciteit opwekken. Een kolencentrale is heel belastend voor het milieu, groene stroom (zoals wind- of zonne-energie) zorgt voor minimale CO2-uitstoot. In het onderzoek gaat de VRT uit van groene stroom, omdat tegenwoordig elk huishoudens daarvoor kan kiezen.

Uitstoot tijdens het rijden

Een elektrische auto stoot geen CO2 uit en is – als het puur om het verbruik gaat – de beste. Dat geldt ook voor de waterstofauto: die stoot net zomin CO2 uit tijdens het rijden. Voor CNG-, benzine- en dieselauto’s is het een ander verhaal. De aardgasauto scoort hierbij beter dan de diesel- en de benzineauto – een auto op aardgas stoot ongeveer 20 procent minder CO2 uit. Diesel scoort iets beter dan benzine en dat komt doordat een liter diesel de auto verder brengt dan een liter benzine doet.

Oude en nieuwe dieselmotoren

De nieuwste generatie dieselauto’s geldt als zeer schoon, liet onderzoeksinstituut TNO in 2019 [link: https://autorai.nl/tno-dieselmotor-uitstoot/ al weten. Deze auto’s voldoen aan de nieuwste emissiewetgeving, de zogeheten Euro 6D Temp, welke in 2019 van kracht werd. Het zogeheten AdBlue-systeem link: https://www.anwb.nl/auto/nieuws/2019/oktober/uitstoot-van-autos - dat trouwens in vrachtwagens al langer wordt toegepast - zorgt er in deze motoren voor dat de stikstofuitstoot tot een minimum wordt beperkt. Eigenlijk is het AdBlue-systeem een beetje te vergelijken met de katalysator in de benzineauto: die zorgt ervoor dat de stikstofuitstoot van de benzinemotor zo laag mogelijk is. De stikstofuitstoot van de nieuwste generatie diesels is gelijk aan en soms zelfs minder dan die van de huidige benzineauto. Oudere diesels stoten zomaar tien keer meer uit.

Uitstoot voor onderhoud en sloop auto

De elektrische auto en de auto op waterstof hebben minder onderhoud nodig dan de autotypes op fossiele brandstoffen. Dit betekent dus ook dat er bij het onderhoud van de elektrische en waterstofauto’s minder CO2 vrijkomt. En als de auto’s uiteindelijk naar de sloop moeten, komt er bij elk type ongeveer evenveel CO2 vrij. Daar komt nog bij dat er voor onderhoud en sloop maar relatief weinig CO2 vrijkomt in vergelijking met de hoeveelheid CO2 bij de productie en het gebruik van de auto’s.

Winnaars… en een verliezer

De VRT concludeert dat de elektrische auto op groene stroom de uiteindelijke winnaar is op het gebied van CO2-uitstoot. De auto op waterstof is een goede tweede en de dieselauto eindigt als derde. Op de vierde plaats staat de benzineauto en onderaan het rijtje bungelt – geheel tegen de verwachting in – de auto op aardgas.

Bron: VRT, AutoRai, ANWB