Razendsnel een nieuw rijbewijs

Het verlengen van het rijbewijs is voor 75-plussers gelukkig geen zaak meer van lange adem. Wat is de snelste route naar een nieuw rijbewijs?


Bent u 75 jaar of ­ouder op de dag dat uw ­rijbewijs verloopt en wilt u het verlengen? Maak dan ruim van tevoren een ­afspraak voor de verplichte medische ­keuring. Zo luidde tot begin dit jaar het advies aan ­automobilisten. De hele procedure kon namelijk wel zes maanden of zelfs nóg ­langer ­duren. Verliep in de ­tussentijd het rij­bewijs, dan kon er ­(tijdelijk) niet meer ­worden gereden.Het ­Centraal Bureau Rijvaar­digheidsbewijzen (CBR) had jarenlang grote achterstanden bij het verlengen van rijbewijzen. Uit tientallen reacties die Plus Magazine na een oproep ontving, blijkt dat het eindelijk de goede kant op gaat.


Het is nu geen uitzondering dat er tussen het moment van de aanvraag en het verstrekken van het verlengde rijbewijs maar een paar weken zit, blijkt uit de lezers­reacties.

Sommigen vonden het zelfs té snel gaan: ze ­wilden helemaal nog geen nieuw rijbewijs vier maanden vóór de eind­datum van het oude. Dan is het goed om te weten dat je – nadat het CBR groen licht geeft voor verlenging – in de meeste ­gevallen mag wachten met het aanvragen van het verlengde rijbewijs bij de gemeente. De verklaring van geschiktheid van het CBR is een jaar ­geldig. Pakweg een week voor de verloop­datum van het oude rij­bewijs ­aankloppen bij de ­gemeente kan dus ook. ­Alleen wanneer het CBR in de besluitbrief de einddatum van het nieuwe rijbewijs al heeft vastgesteld, kan die niet opgeschoven worden. 

Digitaal aanvragen

De snelste manier om de rijbewijsverlenging aan te vragen is digitaal. De digitale procedure ­bestaat uit de volgende stappen.

Ga naar www.cbr.nl, klik op MijnCBR en vul de gezondheidsverklaring in. Dit is een vragenlijst waarop alleen met ‘Ja’ of ‘Nee’ hoeft te worden ­­geantwoord. Voor het invullen en opsturen van de vragenlijst hebt u uw ­DigiD en een smartphone nodig (hier wordt een sms-bericht naartoe gestuurd met een code die u invult op MijnCBR). Invullen en opsturen kan ook met de DigiD-app.

Dezelfde dag krijgt u per mail een bevestiging van het CBR. Als u 75-plus bent, moet u vervolgens een afspraak maken met een ­keuringsarts.

Zoek een keuringsarts en maak een afspraak (zie kader: Snel een keuringsarts vinden).

Ga naar ­MijnCBR, print het formulier ‘keuringsverslag’ en eventueel extra formulieren voor verslagen, en neem dit mee naar de keuringsarts. Op het formulier staan codes die de keuringsarts nodig heeft bij het digitaal invullen en opsturen van het verslag. Wacht niet te lang, want de codes verlopen na een ­aantal weken.

Binnen 28 dagen na de ­keuring krijgt u bericht van het CBR. Als u van het CBR een verklaring van geschiktheid krijgt, kunt u daarmee uw nieuwe rijbewijs aan­vragen bij de gemeente. Het is ook mogelijk dat u in plaats daarvan nog een keer terug moet naar de keurings­arts, een verwijzing krijgt naar een medisch specialist, of een oproep krijgt voor een rijtest.

Is de verklaring van rij­geschiktheid binnen? Hiermee kunt u bij de gemeente het rijbewijs aanvragen. In steeds meer gemeenten kan dit ook online. Kijk voor meer informatie op www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs of op de website van de gemeente.

Op papier aanvragen

Het rijbewijs verlengen kan ook ‘op papier’. Dit duurt wel langer dan digitaal ­aanvragen. Koop eerst een gezondheids­verklaring (zie ­kader: Hoeveel kost verlengen?), vul de ­vragen in en stuur het formulier naar het CBR. Een onvolledig ­ingevulde ­vragenlijst zorgt altijd voor ­vertraging. Van het CBR krijgt u een verwijsbrief waarin staat wat u verder moet doen, het ­keuringsformulier en eventueel andere formulieren voor de ­keuringsarts.


De verklaring van geschiktheid van het CBR is een jaar geldig.


Wat als… de keuringsarts een oogafwijking ontdekt?

Stel dat de keuringsarts ontdekt dat u een bril nodig hebt om te kunnen autorijden. Er komt dan een code op het rijbewijs. En die moet er binnen een maand op staan. Een Plus­lezeres die ruim op tijd begon met het verlengen van haar ­rijbewijs, kreeg een onaangename verrassing. Haar rijbewijs zou nog maanden geldig zijn, maar doordat bij de ­keuring bleek dat ze een bril nodig had om te kunnen rijden, moest ze toch binnen een maand een nieuw ­rijbewijs laten maken. Dit geldt voor iedere nieuwe code die ­iemand krijgt op het rijbewijs.

Wat als… je een fout antwoord geeft?

De gezondheidsverklaring die u zelf moet invullen bestaat uit ­veertien vragen, zoals ‘Heeft u diabetes mellitus?’ of ‘Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?’ Als u een vraag met ‘ja’ beantwoordt, moet de ­keuringsarts daar een extra vragenformulier over invullen. Het CBR stuurt dit mee met het reguliere keuringsformulier. Beide moet u meebrengen naar de keuringsarts. Een fout antwoord kan voor vertraging zorgen. Een voorbeeld. Als u medicijnen ­gebruikt voor een bepaalde ziekte waardoor u geen last hebt van die ziekte, moet u toch ‘ja’ invullen bij een vraag over die ziekte. Vult u de vraag met ‘nee’ in en blijkt bij de keuringsarts dat het ‘ja’ had moeten zijn? Dan krijgt u na de keuring alsnog een extra vragenformulier van het CBR en moet u weer contact ­opnemen met de keuringsarts om dit formulier te laten invullen. Extra rompslomp én tijdverlies. Vul de gezondheidsverklaring daarom zo zorgvuldig mogelijk in.

Wat als… je ook naar een medisch specialist moet?

Wanneer er bijzonderheden zijn waar specialistisch onderzoek voor nodig is, moet u daar zelf een ­afspraak voor maken. Het ligt aan de wachttijden bij de specialist hoeveel tijd daar overheen gaat. Voor veel aandoeningen kunt u ­terecht bij uw eigen ­behandelaar. Bijvoorbeeld bij nierschade, ­sommige hartproblemen zoals een ICD (een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen), dementie, slaapproblemen, spierziekten en ­oogaandoeningen. Dit zijn ziekten waarover de ­behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan geven. Er zijn ook situaties waarin het CBR een onafhankelijk arts verplicht stelt, zoals bij diabetes, epilepsie, ADD, ADHD, autisme, problemen met alcohol en drugs en psychiatrische ziekten. Het CBR wijst dan een specialist aan of vraagt u er zelf een uit te kiezen op de specialistenzoeker op de website.

Wat als… je ook een rijtest moet doen?

Soms is een medische beoordeling niet genoeg en wil het CBR zien of iemand met een beperking veilig aan het ­verkeer kan deel­nemen. Een rijtest is bijvoorbeeld gebruikelijk bij ­beginnende ­dementie. Het kan ook zijn dat het CBR wil zien of u een aanpassing nodig hebt om veilig te rijden, zoals een auto die automatisch schakelt. Als een rijtest nodig is, vraagt het CBR u een afspraak te maken.

Wat als… je niets hoort van het CBR?

Vrijwel iedereen krijgt na het opsturen van de keuringsgegevens binnen 28 dagen een reactie van het CBR. Bij een digitale aanvraag kunt u altijd op MijnCBR de ­actuele status van uw dossier zien. Hebt u na 28 dagen nog niets gehoord? Dan is het verstandig te bellen met de klantenservice van het CBR (T 088-227 77 00). Neem ook contact op als u een herinnering krijgt van het CBR terwijl u de gegevens toch echt hebt opgestuurd. Zo voorkomt u dat de aanvraag wordt afgesloten.


Hoeveel kost verlengen?

Voor het verlengen van het ­rijbewijs zijn 75-plussers zo’n €130 tot €150 kwijt. Bij het CBR kost de gezondheids­verklaring digitaal €39,30 en op papier €49,80 (bestel op pgv.cbr.nl of via de klanten­-service: T 088-227 77 00). Bij RegelZorg.nl (T 088-23 23 300) kost een papieren gezondheidsverklaring €47,50. Ook zijn er gemeenten die de ­papieren gezondheids­verklaring verkopen.

Een bezoek aan de keuringsarts kost gemiddeld €35 tot €55. Verder hebt u een recente pasfoto nodig en moet u de gemeente maximaal €41 betalen voor het aanvragen van het nieuwe ­rijbewijs. De kosten lopen op als u ook een medisch specialist nodig hebt. Daarvoor betaalt u al snel €100 of meer extra. Vraag vóór het maken van de afspraak een prijsopgave en bij de betaling om een gespecificeerde factuur.


Snel een keuringsarts vinden

Een bezoek brengen aan een keuringsarts lukt meestal wel binnen een paar weken. Voor zo’n keuring kunt u doorgaans dicht bij huis terecht. Een keuringsarts vinden kan bijvoorbeeld via RegelZorg. Dit is een afsprakenbureau voor rijbewijskeuringen met 230 locaties in Nederland. Of vraag ernaar bij de huisarts of het wijkcentrum. Ouderenbonden hebben ook lijsten met keuringsartsen in het hele land. Zoek liefst een keuringsarts die werkt met het digitale systeem ­ZorgDomein. Het keuringsrapport wordt dan sneller verwerkt. Ook keurende medisch specialisten werken vaak met ZorgDomein.


Binnen een paar dagen had ik groen licht’

Hans Lamot (75) uit Zoetermeer: “Ik had gehoord dat mensen van mijn leeftijd vaak erg lang moesten wachten op de verlenging van hun rijbewijs. Mijn rijbewijs zou verlopen in de vakantie­periode en ik wou niet het risico lopen dat ik niet weg kon met de auto. Daarom heb ik ruim vijf maanden van tevoren een keuring aangevraagd.

Op een donderdag heb ik een huisarts gebeld die voor ouderenbond KBO de keuringen doet. Op maandag kon ik terecht voor de keuring. Alles was goed. De arts vulde de keuringsgegevens in op zijn iPad en ik gaf toestemming voor digitale verzending naar het CBR.

Onderweg naar huis kreeg ik al een e-mail van het CBR dat alles in orde was. Ik denk dat er geen mens aan te pas is gekomen, omdat mijn antwoord op alle vragen ‘nee’ was. Was er een ‘ja’ bij geweest dan had het langer geduurd.

Maandag­middag heb ik mijn ­pasfoto opgestuurd en op dinsdag kreeg ik bericht dat ik mijn nieuwe rijbewijs kon gaan aanvragen bij de gemeente. Dat was veel te snel, want mijn oude rijbewijs was op dat moment nog meer dan vijf maanden geldig. Ik wacht daarom met het indienen van de aanvraag bij de gemeente tot vlak voordat ik op vakantie ga.”