Studie: elektrische auto’s zijn groener dan benzine- en dieselvarianten

Gedurende zijn leven zal een nieuwe elektrische auto drie keer minder CO2 uitstoten dan een benzine- of dieselvariant. Dat blijkt uit een studie naar de levenscyclus van elektrische auto’s.

Bij een zogenoemde levenscyclusanalyse van Transport & Environment (T&E) worden alle onderdelen meegewogen, zoals de energie van de productie, de accu, de benzine en diesel. Daarnaast wordt er gekeken waar energie verloren gaat, zoals onderweg bij het transport van elektriciteit tot in het laadsysteem van de elektrische auto.

De klimaatvriendelijkheid van de elektrische auto staat nog altijd ter discussie. Niet alleen komt er bij de productie van een accu een enorme hoeveelheid CO2 vrij, ook de stroom is niet altijd duurzaam opgewekt. De Europese milieuorganisatie Transport & Environment deed een allesomvattende studie om deze discussie. Uit de studie blijkt dat de elektrische auto zegeviert.

Uitstoot

De elektrische auto is echter niet emissieloos, zoals soms wel wordt beweerd: wanneer de stroom wordt opgewekt in een land waar veel kolencentrales staan, stoot een elektrische auto in het slechtste geval bijna 100 gram CO2 per kilometer uit. Dit gebeurt in landen zoals Polen, maar ook in Nederland komt bij de productie van elektriciteit gemiddeld 377 gram CO2 per kilowattuur vrij. Omdat een elektrische auto ongeveer 5 kilometer kan rijden op een kilowattuur, gebruiken Nederlandse elektrische auto’s gemiddeld dus ruim 75 gram aan stroom per kilometer.

Met het oog op het klimaat loont het nu al wel om een elektrische auto te rijden: auto’s met een verbrandingsmotor hebben gemiddeld een uitstoot van maar liefst 250 gram CO2 per kilometer voor een benzineauto, en iets minder voor een diesel. Dat is dus ruim drie keer zoveel als bij een elektrische auto.

Bron(nen):