Belastingaangifte 2022/2023: Wat is niet aftrekbaar?

Belastingaangifte geld tellen
Getty Images

We mogen binnenkort belastingaangifte doen over 2022. Plus Magazine zet de belangrijkste zaken die je mag aftrekken op een rij. En we benoemen de belangrijkste posten die helaas voor eigen rekening blijven.

Dit is NIET aftrekbaar

Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartpolis

De premiebetalingen voor een overlijdensrisicoverzekering en voor een uitvaartpolis zijn niet aftrekbaar.

Eigen huis

De hypotheekrente is meestal aftrekbaar, net als de afsluit­kosten van een hypotheek. Ook de jaarlijkse kosten voor de erfpacht (de erfpachtcanon) is aftrekbaar. Maar alle andere kosten die samen­hangen met de aankoop van een huis zijn niet aftrekbaar. Denk aan de notariskosten die je hebt betaald voor de koopakte, de overdrachtsbelasting, makelaarskosten, de afkoopsom van erfpacht, verhuiskosten en de kosten voor het isoleren en energiezuinig maken van je huis. Evenmin zijn de rentelasten van een krediet- of overwaardehypotheek aftrekbaar.

Dit moet je ook opgeven

Bezittingen die nog weleens ­worden vergeten, maar die je wel in box 3 moet opgeven, zijn:

  • Aandeel in een VvE (Vereniging van Eigenaren).
  • Geld dat je hebt uitgeleend, bijvoorbeeld een lening aan een kind of ander familielid.
  • Aandeel in een nog niet verdeelde erfenis. Als de erflater vóór 1 januari 2022 was overleden, maar de erfenis op 1 januari 2022 nog niet was verdeeld, geef je de waarde van jouw erfdeel op. 
  • Contant geld. Tot €543 geldt een vrijstelling. Alles daarboven moet je opgeven.

Giften en schenkingen

Schenkingen aan personen, zoals kinderen, zijn nooit aftrekbaar. Notariskosten die je maakt voor het opstellen van een testament of het doen van een schenking zijn ook niet aftrekbaar.

Energiekosten

De sterk gestegen energiekosten zijn niet aftrekbaar. Er zijn ­compensatiemaatregelen, zoals de energietoeslag, maar dat loopt via de gemeente en niet via de aangifte.

Zorgkosten

Onder meer: een rollator, een bril/contact­lenzen, middelen ter voorkoming van een ziekte, premies ziektekostenverzekering, eigen risico ziektekostenverzekering en de wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zijn niet aftrekbaar. Maar de lijst is nog veel langer. In het online aangifteformulier staat een uitvoerige opsomming van de aftrekbare zorgkosten en ook van zorgkosten die niet aftrekbaar zijn. Je krijgt alle niet-aftrekbare zorgkosten te zien als je op het vraagtekentje achter ‘Geneeskundige kosten’ klikt en vervolgens naar beneden scrolt. Klik dan op ‘Welke zorgkosten mag u niet ­aftrekken?’.

Groen Beleggen

Als je groene beleggingen hebt, betaal je tot maximaal €61.215 (het dubbele voor fiscaal partners) geen box 3-belasting. Bovendien krijg je een extra heffingskorting (belastingkorting) van 0,7 procent van de waarde van die beleggingen.

Maar wat is groen? Dat is alleen wat bij de Belastingdienst bekend­staat als groen; daaronder valt slechts een beperkt aantal beleggingen zoals het Triodos Groenfonds en het ASN Groen­projectenfonds. Fondsen die ­zichzelf ­duurzaam of sustainable noemen – en dat zijn er heel wat tegenwoordig – vallen er niet onder. Meestal zijn dit beleggingsfondsen die in reguliere aandelen en obligaties beleggen. Weliswaar hanteren ze bij de keuze voor ­bedrijven bepaalde duurzaamheidscriteria, maar daarmee zijn ze volgens de Belastingdienst nog niet groen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Betaal je partneralimentatie? Die is wel aftrekbaar.

Pensioen aan ex

Betaalt je pensioenfonds het ­pensioen waar je ex-partner recht op heeft direct aan hem/haar uit, dan mag je dit bedrag niet bij jezelf in rekening brengen als ­persoonlijke verplichting.

Let op: meer dan één keer de heffingskorting

Iedere belastingbetaler heeft recht op de algemene heffingskorting. Wanneer het salaris of pensioen uit twee of meer inkomstenbronnen bestaat, is het zaak ervoor te zorgen dat maar één instantie deze korting toepast. Doe je dat niet, dan kan je een naheffing ­verwachten omdat er te weinig belasting is ingehouden. Werk­gevers, pensioen­fondsen en ­verzekeraars houden belasting in op je inkomen, zoals salaris en pensioen. Maar al deze partijen gaan ervan uit dat je geen andere ­inkomsten hebt. Dat betekent dat zij beginnen met heffen in de ­laagste belastingschijf, terwijl ze het inkomen zwaarder hadden moeten belasten. Om dit recht te trekken, krijg je dan een ­naheffing.

Je kunt voorkomen dat je elk jaar belasting moet bijbetalen door aan het begin van het belastingjaar een voorlopige aangifte in te dienen. Dan vraag je aan de Belastingdienst vooraf rekening te houden met het feit dat er te weinig belas­ting wordt ingehouden. Onder aan de streep maakt het niets uit of je vooraf of achteraf belasting bijbetaalt, maar het kan een prettig idee zijn om vooraf te weten hoeveel je moet bijbetalen. 

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Auteur 
  • Paul van der Kwast