Betaal ik minder inkomstenbelasting?

Vraag van de week

Over enige maanden wordt ik AOW-gerechtigd. Ik heb begrepen dat ik dan over mijn AOW en pensioen minder inkomstenbelasting betaal. Klopt dat en hoeveel minder dan?

Het is juist dat u als u AOW-gerechtigd bent minder loonheffing betaalt, maar alleen in de eerste twee belastingschijven. Dat komt omdat u als u AOW ontvangt geen AOW-premie meer hoeft te betalen. Dat maakt flink uit, want deze premie maakt 17,9 procent van de eerste twee belastingschijven uit. Naast de premie AOW betaalt u premie volksverzekeringen voor de Wet langdurige zorg, Wlz (9,65 procent) en de Algemene nabestaande wet, Anw 0,10 procent.

Tot de eerste AOW betaalt u in totaal 36,65 procent tot een inkomen van € 20.384 en 38,10 procent tot € 34.817 als u na 1 januari 1946 bent geboren. Als AOW gerechtigde betaalt u in de eerste belastingschijf 17,75 procent loonheffing en in de tweede belastingschijf 20,20 procent. Boven de tweede belastingschijf betaalt u alleen nog maar inkomstenbelasting en geen premie volksverzekeringen meer: 38,10 procent tot € 68.507 bruto inkomen.
Zoals u wellicht hebt opgemerkt zijn er slechts drie belastingschijven. Voor de heffing premie volksverzekeringen wordt echter nog de oude verdeling aangehouden.

Het is echter niet alleen maar feest, want als AOW-gerechtigde hebt u een lagere algemene heffingskorting. Heeft een AOW-minner €2.477 aan algemene heffingskorting; een AOW-gerechtigde slechts € 1.268. Wel heeft een AOW-gerechtigde recht op een ouderenkorting van € 1.596 tot een inkomen van € 36.783. Is het inkomen hoger dan wordt het bedrag aan ouderenkorting sinds dit jaar lager naarmate het inkomen hoger is om uiteindelijk bij een inkomen van 47.324 nul te zijn. Verder is er een alleenstaande ouderenkorting in 2019 van € 429. Deze korting ontvangen vooral AOW’ers die een alleenstaande-AOW ontvangen.

belasting

Overigens is het tarief in het jaar waarin u de eerste AOW ontvangt net een beetje anders. U betaalt namelijk over de maanden waarin u nog geen AOW ontvangt over uw inkomsten het hoge belastingtarief en de hoge algemene heffingskorting. Over de maanden waarin u wel AOW ontvangt krijgt u te maken met de lage algemene heffingskorting. Om het niet onnodig ingewikkeld te maken, werkt de Belastingdienst in het jaar dat u AOW ontvangt met gemiddelde tarieven. Om een goed idee te krijgen van uw netto inkomen moet u dus eigenlijk wachten tot het jaar waarin u volledig AOW ontvangt.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Bron(nen):