Erfenis en de aangifte inkomstenbelasting

Vraag van de week

Getty Images

Mijn moeder is begin 2017 overleden. De notaris heeft vorig jaar al een deel van de erfenis uitgekeerd. Het grootste deel verwacht ik een dezer dagen. Hoe en wat geef ik dit op bij de aangifte inkomstenbelasting 2018?

In de eerste plaats is een erfenis wat we noemen een vermogensoverdracht. Het geld van moeder gaat over op u en de andere erfgenamen. Voor de inkomstenbelasting is dus het saldo op uw rekening van 1 januari 2018 van belang. Het voorschot dat u in 2017 al hebt ontvangen en nog op uw rekening staat, telt dan mee bij het saldo dat u in box 3 aangeeft. Het deel dat u nog niet ontvangen hebt, geeft u ook op, maar nu als onverdeelde boedel bij overige bezittingen in box 3.

Omdat u over het saldo op 1 januari 2018 pas in 2019 aangifte hoeft te doen, is vaak de waarde van deze onverdeelde boedel in maart/april 2019 wel bekend en kunt u het bedrag invullen dat u uiteindelijk netto in 2018 hebt ontvangen. Is de waarde nog niet bekend, dan mag u een benadering van die waarde opgeven, de executeur of boedelgevolmachtigde van de nalatenschap kan u daarover informeren.

Let er op dat u bij de waarde die u opgeeft of doorkrijgt van de afwikkelaar de waarde van spullen uit de erfenis (zoals sieraden, meubels en schilderijen) weer van de waarde onverdeelde boedel aftrekt; u hoeft tenslotte ook de waarde van uw inboedel niet op te geven in box 3.

Hebt u in 2017 het voorschot van de erfenis al gebruikt, voor uitgaven, aflossing hypotheek of schenkingen aan uw kinderen, dan telt dat deel van de erfenis van moeder uiteraard niet meer mee in box 3. Uitgaven die u in 2018 van de erfenis doet wel, want voor de inkomstenbelasting telt alleen het saldo op 1 januari 2018.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.