Aegon moet Koersplan klanten terugbetalen

Verzekeraar moet bloeden

Getty Images

19.000 Koersplan klanten krijgen 33 miljoen terug van Aegon. En misschien nog wel meer.

Rondom de woekerpolissen lijken alle schikkingen getroffen, de verzekeraars zijn nu bezig met de uitvoering ervan. Voor vele polishouders betekent dit een magere, of zelfs helemaal geen compensatie voor de hoge kosten die in de polissen verwerkt zitten. In de luwte van deze trajecten is de Stichting ‘KoersPlan de weg kwijt’ al sinds 2005 in de rechtszalen aan het vechten tegen Aegon. En met succes.

Bij de Koersplannen van Aegon (of eigenlijk haar vroegere dochter SpaarBeleg) draait het niet om de hoogte van de kosten, maar om de overlijdensrisicopremie. In zo’n polis zit een overlijdensrisicodekking verwerkt, voor die dekking wordt een deel van de inleg aan premie ingehouden. Wat blijkt? Spaarbeleg heeft op haar Koersplannen premies ingehouden die meer dan zes keer zo hoog waren dan redelijk zou zijn. Een premie van 11,19 procent, terwijl de rechtbank oordeelt dat 1,66% een redelijk niveau is.

De hoogte van die premie werd ook nog eens niet helder gemaakt aan de klant. Daarom vindt de rechter dat er sprake is van misleiding door Aegon. De verzekeraar moet de teveel betaalde overlijdensrisicopremie aan de gedupeerden terugbetalen. Bij de stichting zijn zo’n 19.000 mensen aangesloten, soms met meerdere polissen, de gemiddelde uitbetaling komt neer op € 1.200 a € 1.400. Deze rekening komt voor Aegon uit op zo’n 33 miljoen euro.

Zal het daarbij blijven? Polishouders die niet zijn aangesloten bij de stichting Koersplan de weg kwijt zullen ongetwijfeld ook aan de bel gaan trekken. In totaal zijn er in de periode waar het om gaat (1989 tot 1998) ongeveer 700.000 Koersplannen verkocht. De totale schade voor Aegon kan daarmee oplopen tot 1 miljard euro. Maar eerst gaat Aegon nog in cassatie bij de Hoge Raad. Vooralsnog wordt er dus nog niets uitbetaald, maar dat lijkt en kwestie van tijd.

Auteur 
  • Anneke Ranzato