Schuiven met vermogen

Getty Images

Ik hik een beetje aan tegen het doen van mijn aangifte inkomstenbelasting. Vrienden van ons hebben het steeds over verschuiven van vermogens tussen mij en mijn partner, maar eigenlijk weet ik niet wat dit inhoudt en hoe ik dit zou moeten doen?

Doet u aangifte inkomstenbelasting en heeft u meer vermogen dan de vrijstelling in box 3, dan kunt, als u een fiscaal partner heeft, inderdaad schuiven met het vermogen. Dit is eigenlijk vrij eenvoudig. Door aan het eind van het invullen van de digitale aangifte te schuiven met verschillende vermogensbestanddelen kunt u uitproberen wat voor u het meest voordelig is. Dat schuiven eventueel zinvol is, komt omdat fiscaal partners weliswaar automatisch elkaars vrijstelling gebruiken, maar dat dit niet geldt voor de belastingschijven. Door te schuiven met vermogen kunt u ook de schijven zo optimaal mogelijk benutten. Geeft een van de partners alle vermogen op dan kan het gebeuren dat de top van het vermogen zwaarder belast wordt dan wanneer ieder een deel van het vermogen tot bijvoorbeeld de bovengrens van de eerste belastingschijf box 3 aangeeft. Het is het proberen waard.

N.B. Als fiscale partners kunt u overigens ook schuiven met aftrekposten in de andere boxen. Zo kan dit in box 1 bijvoorbeeld met de hypotheekrente en uitgaven voor specifieke zorgkosten. Ook dit kunt u gewoon uitproberen tijdens het maken van de digitale aangifte.

N.B. Controleer wel altijd goed het effect van de gekozen verdeling. Dit kunt u zien bij wat vermeld staat onder ”totaal te betalen of totaal te ontvangen belasting”. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
 
Auteur