Beleggen in wapenindustrie minder taboe

Beleggen in wapenindustrie
Getty Images

Een op de zes (zestien procent) deelnemers van een pensioenfonds is voorstander van investeren in de wapenindustrie. Vóór de Russische invasie in Oekraïne was dat zes procent. Tussen de pensioendeelnemers zitten wel grote verschillen. Van de mannen is ongeveer een kwart (23 procent) voorstander van beleggen in wapenindustrie, bij de vrouwen is dat nog geen tiende (acht procent).

Dit blijkt uit een lang lopend onderzoek van Motivaction over hoe deelnemers aankijken tegen het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en – verzekeraars. Voor mannen is het financieel rendement een belangrijk punt. Bijna de helft (46 procent) van de mannen verkiest een hoog pensioen waarbij belegd wordt in wapens. Nagenoeg driekwart van de vrouwen (73 procent) heeft liever een lager pensioen waarbij niet belegd wordt in wapens.

Van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland investeerden negen pensioenfondsen in de wapenindustrie. Samen waren ze goed voor 1 miljard euro aan investeringen in wapenbedrijven. Jarenlang zijn pensioenfondsen onder druk gezet door de maatschappij om een duurzamer beleggingsbeleid op te zetten. Na herhaalde oproepen besloten pensioenfondsen gehoor te geven aan dit geluid. Sinds 2016 zijn de Nederlandse investeringen in de wapenproductie daardoor fors afgenomen.

Door de Russische invasie zijn de meningen omgeslagen. Een meerderheid van de Tweede Kamer en het ministerie van Defensie wil juist dat pensioenfondsen meer gaan investeren in de wapenindustrie. Ook bij deelnemers van pensioenfondsen begint die omslag merkbaar te worden.

Bron: Motivaction

Auteur